Kõik kontaktid

Juhatus
juhatuse esimees
juhatuse liige
juhatuse liige
juhatuse liige
Nõunikud
keelenõustaja
ERR-i voogedastusteenuse arendusjuht
personali arendus- ja koolitusjuht
Siseaudiitor
siseaudiitor
Eetikanõunik
ajakirjanduseetika nõunik
Uudiste- ja sporditoimetus
uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja
Teleuudised
teleuudiste juht
välistoimetaja-saatejuht
toimetaja - saatejuht
kultuuriuudiste toimetaja-saatejuht
toimetaja
toimetaja
Tartu korrespondent
päevatoimetaja
toimetaja-saatejuht
toimetaja-saatejuht
juhiabi
toimetaja-saatejuht
majandusuudiste toimetaja-saatejuht
toimetaja-saatejuht
toimetaja
toimetaja-saatejuht
toimetaja
kultuuriuudiste toimetaja-saatejuht
majandusuudiste toimetaja-saatejuht
päevatoimetaja
vastutav toimetaja
toimetaja
toimetaja
EBU toimetaja
Vene AK toimetus
venekeelse AK juhataja
korrespondent-operaator
korrespondent
toimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja-saatejuht
toimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja
fotograaf-operaator-toimetaja
toimetaja
Raadiouudised
raadiouudiste juht
toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
Tartu korrespondent
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
korrespondent
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
Tartu korrespondent
Tartu korrespondent
venekeelsete raadiouudiste juht
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
välisuudiste toimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja
helioperaator
helioperaator
Veebiuudised
veebiuudiste- ja portaalide juht
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja
vastutav toimetaja
toimetaja
toimetaja-reporter
multimeediatoimetaja
videotöötleja
päevatoimetaja
toimetaja
fotograaf-videotoimetaja
toimetaja
videotöötleja
päevatoimetaja
välisuudiste vastutav toimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja
reporter-toimetaja
fotograaf-operaator
toimetaja-reporter
Uudistetoimetuse tehnika- ja režiiosakond
teleuudiste tehnika- ja režiijuht
operaator
režissöör
videomonteerija
operaator
tiitritoimetaja
videopuldiassistent
arvutigraafik
videomonteerija
operaator
arvutigraafik
režissööri assistent
teleuudiste pearežissöör
operaator
videopuldiassistent
režissöör
režissööri assistent
arvutigraafik
arvutigraafik
operaator
arhiivirežissöör
vanemoperaator
operaator
operaator
operaator
operaator
operaator
helirežissöör
helirežissöör
vahetusjuht
vahetusjuht
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
Töötajad korrespondendipunktides
Moskva operaator-korrespondent
Euroopa korrespondent
Läänemaa ja Hiiumaa korrespondent
Saaremaa korrespondent
Washingtoni korrespondent
Võru korrespondent
Kesk-Eesti korrespondent
Valgamaa korrespondent-operaator
Soome korrespondent
Virumaa korrespondent
Tartu stuudio (Riia 24, 51010 Tartu)
Tartu korrespondent (Uudistetoimetus, raadiouudised)
operaator (Uudistetoimetus, tehnika ja režii)
Tartu stuudio koordinaator ja Päevakajaliste saadete saatejuht-toimetaja-tegevprodutsent
tehnik-monteerija (Väljastusosakond)
operaator (Tootmisteenistus)
Tartu korrespondent
korrespondent (Raadiouudised)
operaator (Uudistetoimetus, tehnika ja režii)
helitehnik-valgustaja-autojuht (Tootmisteenistus)
vastutav toimetaja (Klassikaraadio)
Tartu korrespondent (Uudistetoimetus, raadiouudised)
korrespondent (Uudistetoimetus, raadiouudised)
režissöör (Päevakajaliste saadete toimetus)
vastutav toimetaja (Vikerraadio)
helitehnik (Väljastusosakond)
toimetaja (Vikerraadio)
Pärnu stuudio (Akadeemia 7, 80010, Pärnu)
toimetaja
helitehnik-operaator-monteerija
Spordiuudised
spordiuudiste juht / Head of Sports
raadio sporditoimetuse juht
vastutav toimetaja
toimetaja-saatejuht
spordiuudiste toimetaja
toimetaja-saatejuht
toimetaja-saatejuht
administraator / Sports Coordinator
vastutav toimetaja-saatejuht
toimetaja-saatejuht
toimetaja-saatejuht
toimetaja-saatejuht
toimetaja-saatejuht
režissöör
režissöör
režissöör
režissöör
produtsent
reporter-toimetaja
spordiuudiste toimetaja
toimetaja
toimetaja-administraator
Elamussaadete toimetus
elamussaadete peatoimetaja
toimetaja
režissööri assistent
LEPINGULINE eriprojektide toimetaja ja koordinaator
reporter-toimetaja
toimetaja-saatejuht
reporter-toimetaja
Ringvaate vastutav toimetaja
tegevprodutsent
reporter-toimetaja
muuseumi assistent
toimetaja-saatejuht
kultuurisaadete produtsent-toimetaja
reporter-toimetaja
tegevprodutsent
toimetaja
režissöör-toimetaja
assistent
muuseumi juhataja
produtsent
tegevprodutsent-režissööri assistent
tegevprodutsent
režissöör
toimetaja-saatejuht
režissöör
toimetaja-saatejuht
režissöör
režissööri assistent-tegevprodutsent
toimetaja
ERR portaali lastejaam.ee vastutav toimetaja
režissöör
tegevprodutsent-režissööri assistent
vanemtoimetaja
toimetaja-saatejuht
tegevprodutsent-toimetaja-saatejuht
toimetaja
režissöör
Päevakajaliste saadete toimetus
päevakajaliste saadete peatoimetaja
toimetaja - saatejuht
tegevprodutsent-toimetaja-saatejuht
poliitikasaadete vanemtoimetaja-saatejuht
toimetaja-saatejuht
toimetaja
toimetaja
režissöör
tegevprodutsent-toimetaja
produtsent
režissööri assistent-administraator
toimetaja-saatejuht
tegevprodutsent-režissööri assistent
toimetaja-saatejuht
režissöör
režissöör
toimetaja-kaasautor
autor-saatejuht-toimetaja
tegevprodutsent
toimetaja-saatejuht
režissöör
toimetaja
režissöör
režissöör
toimetaja-tegevprodutsent
tegevprodutsent-režissöör
toimetaja-saatejuht
tegevprodutsent
toimetaja-saatejuht
vastutav toimetaja, saatejuht
assistent
autor-saatejuht-toimetaja
toimetaja-kaasautor
toimetaja-saatejuht
Hanketoimetus
ostujuht
hankeprogrammi ostja
hankeprogrammi ostja
hankeprogrammi ostja
hankeprogrammi ostja
Turundus- ja müügiosakond
turundus- ja müügiosakonna juhataja
brändijuht (ETV+, Raadio 4 ja rus.err.ee)
venekeelse saatekava ja veebilehe toimetaja
brändijuht (ETV2, Raadio 2 ja uudisteportaal)
brändijuht (ETV, Vikerraadio ja ERR katusbrändina)
ETV2 veebitoimetaja-brändijuht
kommunikatsioonijuht
kommunikatsioonispetsialist
turundusspetsialist
promorežissöör
fotograaf
promorežissöör
loovjuht
müügijuht
turundusspetsialist
Programmiteenistus
programmiteenistuse juhataja
vastutav toimetaja
režissööri assistent
hankeprogrammi koordinaator
tootmisjuht
detailplaneerija, programmiteenistuse juhi abi
Tõlketoimetus
tõlketoimetaja
tõlketoimetaja
tõlketoimetaja
tõlketoimetaja
tõlketoimetaja
tõlketoimetaja
tõlketoimetaja
tõlketoimetaja
tõlketoimetaja
Programmi planeerimine
programmiteenistuse juhataja asetäitja programmi planeerimise alal (ETV, ETV2, ETV+)
saatekava planeerija (ETV2)
saatekava toimetaja, tegevprodutsent-toimetaja
saatekava planeerija (ETV)
saatekava planeerija (ETV+)
ETV
peatoimetaja
toimetaja
ETV produtsent
koostööprojektide produtsent
teleprogrammide peaprodutsent, ETV peatoimetaja asetäitja
ETV 2
ETV2 peatoimetaja
ETV+
peatoimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja
vastutav toimetaja-saatejuht
toimetaja-reporter
toimetaja-saatejuht
režissöör - režissööri assistent
režissööri assistent
saatejuht
vastutav toimetaja
toimetaja
juhiabi
toimetaja
toimetaja
sotsiaalmeediatoimetaja
Vikerraadio
peatoimetaja
helioperaator
tegevtoimetaja
toimetaja
toimetaja
LEPINGULINE saatejuht
vastutav toimetaja
toimetaja
väljastaja
turundusspetsialist
toimetaja
väljastaja
helioperaator
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
toimetaja
vastutav toimetaja - muusikajuht
väljastaja
helioperaator
toimetaja
Klassikaraadio
peatoimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
väljastaja
klassikaraadio assistent
helioperaator
väljastaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja (Tartu stuudios)
vastutav toimetaja
tegevtoimetaja
väljastaja
väljastaja
Raadio 2
peatoimetaja
muusikajuht
produtsent
tegevtoimetaja
väljastaja
vastutav toimetaja - saatejuht
väljastaja
vastutav toimetaja
tegevtoimetaja
väljastaja
Raadio 4
peatoimetaja
toimetaja
toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
toimetaja
vastutav toimetaja
peatoimetaja asetäitja
muusikatoimetaja
helirežissöör-arhivaar
vastutav toimetaja
helirežissöör-väljastaja
vastutav toimetaja
helirežissöör-väljastaja
toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
vastutav toimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja
vastutav toimetaja
toimetaja
helirežissöör-väljastaja
tegevtoimetaja
toimetaja
Raadio Tallinn
vastutav toimetaja
Portaal
arvamustoimetaja
teadusportaali Novaator vastutav toimetaja
kultuuriportaali toimetaja
ERR.ee portaalide esikülgede vastutav toimetaja
videotöötleja
poliitikatoimetaja
peatoimetaja asetäitja
vastutav toimetaja
toimetaja
toimetaja
meelelahutusportaali toimetaja
multimeediatoimetaja
fotograaf
videotöötleja
videotöötleja
Raadioteater
peatoimetaja
toimetaja
helirežissöör
toimetaja
toimetaja
Tootmisteenistus
tootmisteenistuse juhataja
tehnikajuht
assistent-juhiabi
helitehnik-valgustaja-autojuht
tootmistehnoloogia arendusjuht
tootmistehnoloogia arendusjuht
Audiovisuaalgrupp
audiovisuaalgrupi juht
LEPINGULINE operaator
operaator
operaator
LEPINGULINE operaator
LEPINGULINE valgustaja
operaator
stuudiote administraator
operaator
operaator
LEPINGULINE operaator
heliinsener
ressursihaldur
ressursihaldur
lavatehnik
lavatehnik
lavatehnik
lavatehnik
lavatehnik
operaator
operaator
operaator
operaator
operaator
operaator
operaator
operaator
operaator
operaator
operaator
operaator
helirežissöör-insener
heliinsener
helirežissöör
helirežissöör
helirezissöör
helirežissöör
helirežissöör
helioperaator-režissöör
helirežissöör
helirežissöör
helirežissöör
helirežissöör
helirežissöör
helirežissöör
valgustaja
valgustaja
valgustaja
valgustaja
valgustaja
Ülekande- ja stuudiote osakond
juhtivinsener
stuudio ja välisülekande insener - audiovisuaaltehnik
juhtivinsener
insener
juhtivinsener
juhtivinsener
juhtivinsener
juhtivinsener
juhtivinsener
tehnik
stuudio ja välisülekande insener
audiovisuaaltehnik
audiovisuaaltehnik
audiovisuaaltehnik
videosalvestaja
juhtivinsener
insener
insener
autojuht-tehnik
LEPINGULINE
Videomontaaži osakond
videomontaaži osakonna juhataja
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
juhtivinsener
arvutigraafik
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
videomonteerija
IT
infotehnoloogia ja IT-teenuste direktor
IT osakond
IT osakonna juhataja
IT-peaspetsialist
IT-vanemspetsialist
IT-süsteemide administraator
IT-peaspetsialist
IT-süsteemide administraator
süsteemihaldur
IT-spetsialist
IT-süsteemide peaadministraator
IT-süsteemide administraator
IT-süsteemihaldur
Arendusosakond
arendusosakonna juhataja
tarkvaraarenduse projektijuht
vanemprogrammeerija
programmeerija
graafik-arendaja
programmeerija
projektijuht
programmeerija
vanemprogrammeerija
infosüsteemide arendusjuht
programmeerija
tarkvara ja rakenduste arhitekt
infoturbe spetsialist
programmeerija
vanemprogrammeerija
Väljastusosakond
väljastusosakonna juhataja
vahetusjuht
tehnik-monteerija
väljastusinsener
insener
hooldusinsener
väljastusinsener
vahetusjuht
vahetusjuht
vaneminsener
vahetusjuht
insener
väljastusinsener
vaneminsener
vaneminsener
väljastuse arendusinsener
vahetusjuht
vahetusjuht
vahetusjuht
juhtivinsener
vahetusjuht
väljastuse arendusinsener
väljastusinsener
väljastusinsener
vahetusjuht
helitehnik
Õigusosakond
õigusosakonna ja administratiivosakonna juhataja
jurist
jurist
jurist
jurist
Administratiivosakond
dokumendihalduse spetsialist
personalispetsialist
juhiabi
teatmetoimetaja
EBU koordinaator
Eelarveosakond
eelarveosakonna juhataja
finantsspetsialist
programmi finantsjuht, töökeskkonnaspetsialist
Raamatupidamise osakond
pearaamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
Arhiivid üldjuhtimine
arhiivide juhataja
digiteerimise peaspetsialist
välistellimuste toimetaja
Videoarhiiv
toimetaja
toimetaja
toimetaja
toimetaja
videomonteerija
vastutav toimetaja
digiteerija
toimetaja
Heliarhiiv
üldnumber (fonoteek)
helirežissöör-restauraator
toimetaja
vastutav toimetaja
toimetaja-konsultant
peaspetsialist, arhiivide juhataja asetäitja
toimetaja
Filmiarhiiv
toimetaja
vastutav toimetaja-restauraator
filmimonteerija
digiteerija-restauraator
insener
tehnik
Fotoarhiiv
toimetaja
vastutav toimetaja
digiteerija
AK arhiiv
vastutav toimetaja
Dokumendiarhiiv
toimetaja
Kinnisvara- ja transpordiosakond
haldusdirektor
koristaja
hooldus- ja transpordijuht
telemaja perenaine
raadiomaja perenaine
kinnisvaraosakonna spetsialist (läbipääsusüsteemide administraator)
koristustööde koordineerija
autojuht
autojuht
autojuht
autojuht
autojuht
majahoidja
majahoidja
päevane koristaja
päevane koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
koristaja
Hooldus- ja remondigrupp
meister
meister
vanem-meister
meister
meister
Energeetikagrupp
ventilatsioonitehnik-elektrik
elektrik
elektrik
elektrik
elektrik
elektrik
Valveosakond
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
administraator
Rahvusringhäälingu nõukogu
Rahvusringhäälingu nõukogu esimees
Rahvusringhäälingu nõukogu liige
Rahvusringhäälingu nõukogu liige
Rahvusringhäälingu nõukogu liige
Rahvusringhäälingu nõukogu liige
Rahvusringhäälingu nõukogu liige
Rahvusringhäälingu nõukogu liige
Rahvusringhäälingu nõukogu liige
Rahvusringhäälingu nõukogu liige
Ühiskondlik nõukoda
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.