Annetused ja projektitoetused

EL
EL Autor/allikas: SCANPIX / AFP

ERR-i teletootmise infosüsteemi II etapp
ERR-i lindirobotil paikneva arhiivi peegel teises geograafilises asukohas
ERR-i avaliku teenuse ristkasutuse ärianalüüs
ERR-i televisioonitehnoloogia ruuterite väljavahetamine
ERR-i arhiivi kasutuskihi loomine ja LTO lindiroboti väljavahetus I etapp
ERR-i arhiivi kasutuskihi loomine ja LTO lindiroboti väljavahetus II etapp
ERR-i arhiivi kasutuskihi loomine ja LTO lindiroboti väljavahetus III etapp
ERR-i avalike teenuste jätkusuutlikkuse parendamine: amortiseerunud tulemüüride väljavahetamine projektitoetus
ERRi teletootmise salvestusteenuse uuendamine
ERR-i telepildi tootmise infosüsteemi rajamine

***

Avalikustamise kord

EESTI RAHVUSRINGHÄÄLINGULE TEHTAVATE ANNETUSTE NING SIHTOTSTARBELISTE PROJEKTITOETUSTE ARVELEVÕTMISE JA AVALIKUSTAMISE KORD

KINNITATUD Rahvusringhäälingu nõukogu koosoleku otsusega nr 2.7 13.08.2007. a. protokoll nr 9
(Muudetud 25.11.2008  ja 14.08.2012)

Käesolev Eesti Rahvusringhäälingule tehtavate annetuste ning sihtotstarbeliste projektitoetuste  arvelevõtmise ja avalikustamise kord (edaspidi – kord) on kehtestatud Eesti rahvusringhäälingu seaduse § 7 lõike 7 alusel.

1. Annetused
1.1.Eesti Rahvusringhääling (edaspidi – ERR) võib annetusi vastu võtta nii füüsilistelt kui juriidilistelt isikutelt.
1.2. ERR-il on õigus võtta annetus vastu või keelduda selle vastuvõtmisest.
1.3. Anonüümsete annetuste vastuvõtmine on ERR-il keelatud.
1.4. ERR võib annetustena vastu võtta raha, asju, teenuseid ja üleantavaid varalisi õigusi.
1.5. Annetuse tegija peab ERR-ile annetuse tegemise kavatsusest teatama suuliselt või kirjalikult. Raha, teenuste või asjade annetamisel võivad ERR ja annetuse tegija sõlmida vastava kirjaliku lepingu. Varaliste õiguste annetamisel peavad ERR ja annetuse tegija sõlmima vastava kirjaliku lepingu või sätestama selle muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.
1.6. Annetuse sihtotstarbe määramine on keelatud.
1.7. Annetuse vastuvõtmise fakt ei tohi mõjutada saadete sisu või programmi struktuuri.
1.8. Annetatud rahalised vahendid kannab annetuse tegija üle ERR-i pangakontole. Annetatud asjad annab annetuse tegija üle ja ERR võtab vastu üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Annetusena osutatavate teenuste osutamise aeg, koht ja tingimused lepitakse annetuse tegija ja ERR-i vahel kokku suuliselt või kirjalikult. Annetatud varalised õigused lähevad annetuse tegijalt ERR-ile üle korra punktis 1.5. nimetatud lepingus või kirjalikus kokkuleppes sätestatud korras.

2. Sihtotstarbelised projektitoetused
2.1.ERR-ile võivad sihtotstarbelisi projektitoetusi teha nii füüsilised kui juriidilised isikud.
2.2.Sihtotstarbelise projektitoetusena võib ERR-ile üle anda raha, teenuseid, asju ja üleantavaid varalisi õigusi.
2.3.Sihtotstarbelise projektitoetuse tegemisel peavad ERR ja sihtotstarbelise projektitoetuse tegija sõlmima vastava kirjaliku lepingu või sätestama selle muul viisil kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.
2.4.Sihtotstarbelise projektitoetusena antava raha kannab sihtotstarbelise projektitoetuse tegija üle ERR-i pangakontole. Sihtotstarbelise projektitoetusena üleantavad asjad annab sihtotstarbelise projektitoetuse tegija üle ja ERR võtab vastu üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Sihtotstarbelise projektitoetusena osutatavate teenuste osutamise aeg, koht ja tingimused lepitakse projektitoetuse tegija ja ERR-i vahel kokku suuliselt või kirjalikult. Sihtotstarbelise projektitoetusena üleantavad varalised õigused lähevad sihtotstarbelise projektitoetuse tegijalt ERR-ile üle korra punktis 2.3. nimetatud lepingus või kirjalikus kokkuleppes sätestatud korras.
2.5. Peatoimetajad vastutavad sihtotstarbelise projektitoetusega toetatud saate vastavuse eest ERR-i programmi erapooletuse ja tasakaalustatuse põhimõtetele, ajakirjanduseetikale ja seadustele. (25.11.2008)

3. Avalikustamine
3.1. ERR-ile tehtud annetused avalikustatakse ERR-i veebilehel, kus tuleb märkida annetuse teinud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi ning ERR-ile annetatud rahasumma, asi, teenus või varaline õigus, samuti annetuse ERR-i poolt vastuvõtmise aeg. Nimetatud andmed tuleb veebilehel avalikustada hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates ERR-i poolt annetuse vastuvõtmisest ja hoida kättesaadavatena vähemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates nende avalikustamisest.
3.2 ERR-ile tehtud sihtotstarbelised projektitoetused avalikustatakse ERR-i veebilehel, kus tuleb märkida sihtotstarbelise projektitoetuse teinud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi ning sihtotstarbelise projektitoetusena ERR-ile üleantud rahasumma, asi või varaline õigus, samuti sihtotstarbelise projektitoetuse ERR-i poolt vastuvõtmise aeg ja projekt, millele toetus tehti. Nimetatud andmed tuleb veebilehel avalikustada hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates ERR-i poolt sihtotstarbelise projektitoetuse lepingu või kokkuleppe sõlmimisest ja hoida kättesaadavatena 1 (ühe) kuu jooksul pärast saate, sarja või projekti eetrisolemist või lõppemist. (25.11.2008)

4. Raamatupidamises kajastamine
4.1.  ERR-i raamatupidamises tuleb annetused kajastada eraldi tuluartiklina, sealjuures tuleb märkida annetuse teinud isiku nimi.
4.2.  ERR-i raamatupidamises tuleb sihtotstarbelised projektitoetused kajastada eraldi tuluartiklina, sealjuures tuleb märkida sihtotstarbelise projektitoetuse teinud isiku nimi ja projekt, millele toetus tehti.

Kord kehtib alates 13.08. 2007

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: