Kasutustingimused ja kommenteerimine

kommenteerimine
kommenteerimine Autor/allikas: Wikimedia Commons

Eesti Rahvusringhäälingu internetipõhiste teenuste kasutustingimused ning kommenteerimise reeglid.

1. ERR-i veebikeskkonna sisu kasutamine

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) veebikeskkond ja selle sisu on autoriõigusega kaitstud.

ERR-i veebikeskkonnas sisalduvate materjalide (tekstid, video- ning audiomaterjal, fotod) autoriõigused kuuluvad ERR-ile või on ERR-il litsents materjalide kasutamiseks. Materjalide igasugune kasutamine (reprodutseerimine, töötlemine, avalik esitamine, eksponeerimine, üldsusele suunamine mistahes tehnilise vahendi kaudu, levitamine) ERR-i loata on keelatud. Materjalide kasutamine on lubatud seaduses sätestatud juhtudel (teose vaba kasutamine), sh on lubatud materjalide reprodutseerimine isiklikel mitteärilistel eesmärkidel ja materjalide jagamine hüperlingi lisamise teel mitteärilisel eesmärgil.

Materjalide muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil [email protected].

Materjale tohib ilma ERR-i nõusolekuta refereerida pealkirja ning viie lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet ERR-i vastavale veebileheküljele või programmile, mis sisaldab ühtlasi linki originaalmaterjalile.

2. ERR-i internetipõhiste teenuste kasutamine

ERR-i konto loomine on vajalik selleks, et võimaldada kasutajatel:
• vaadata Eesti Vabariigi residentsuse kinnitamisel territoriaalse piiranguga telesaateid, filme ja sarju ka teistes Euroopa Liidu riikides;
• postitada kommentaare ERR-i uudiste juurde. Postitamine ERR-i veebikeskkonna muudes asukohtades, nagu näiteks kanalite ja saadete veebilehtedel või interaktiivne kommenteerimine eetris olevate saadete ajal, kasutajakonto registreerimist üldjuhul ei eelda. Vajadusel on ERR-il õigus nõuda kasutajate autentimist ka mujal ERR-i veebikeskkonnas kommentaaride postitamiseks.

Kasutajakonto saab luua ID-kaardi või Mobiil-ID toel. Kasutajanimi võib olla e-maili aadress või isikukood, mida kommenteerimise juures ei kuvata. Hilisemal sisselogimisel ei ole vaja kasutada Mobiil-IDd ega ID-kaarti, vaid piisab kaustajanimest ja paroolist. Kommenteerijate vastutustunde suurendamise ja diskussiooni kvaliteedi parandamise eesmärgil võimaldab ERR kommenteerimisel kasutada vaid isiku tegelikku nime.

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 ja isikuandmete kaitse seaduses märgitud piirangutest laste isikuandmete töötlemisele infoühiskonna teenuste pakkumisel, saavad kasutajakonto luua kõik isikud, kes on vähemalt 13-aastased või kellel on konto loomiseks enda seadusliku esindaja nõusolek.

Eesti Vabariigi residentsuse kinnitamisel võtavad kasutajad vastutuse, et nende poolt esitatud kinnitus on tõene. Juhul, kui ERR-il tekib IP-aadresside logi alusel põhjendatud kahtlus, et kasutaja ei ole Eesti resident, on ERR-il õigus küsida kasutajalt uut kinnitust Eesti residentsuse kohta.

Portaalide konto kasutajal puudub õigus jagada enda ERR-i kontot teiste isikutega. Mistahes konto andmete jagamine näiteks territoriaalse piiranguga saadete vaatamise võimaldamiseks mitteresidentidele, on keelatud.

Kui ERR tuvastab, et konto kasutaja on enda kontot jaganud teiste isikutega või esitanud teadlikult valeandmeid enda residentsuse kohta, on ERR-il õigus kasutaja konto ühepoolselt ning ilma eelneva hoiatuseta sulgeda ja nõuda süüliselt tekitatud kahjude hüvitamist.

ERR-i audioarhiivis ja fotoarhiivist materjalide tellimiseks on vajalik luua ID-kaardi või Mobiil-ID toel eraldiseisev kasutajakonto. Järgnevatel kasutuskordadel saavad kasutajad sisse logida e-posti aadressi ja parooliga. Kasutajal on võimalik tellida materjale, millega seotud autoriõigused võimaldavad materjali isiklikuks kasutamiseks edasi anda.

Mistahes materjali üleslaadimiseks, võistlusel või küsitlusel osalemiseks ja e-poest kaupade tellimiseks piisab vastava veebivormi täitmisest ning kasutajakonto loomine ei ole vajalik.

ERR-i veebikeskkonna kasutajate isikuandmete töötlemist puudutava teabega tutvumiseks palume lugeda ERR-i isikuandmete töötlemise põhimõtteid internetipõhistes teenustes.

3. Kommenteerimise hea tava reeglid ERR-i veebikeskkonnas

ERR ei ava kommenteerimiseks üldjuhul artikleid õnnetusjuhtumite, enesetappude või lastega seotud delikaatsetel teemadel.

Palume hoiduda ERR-i portaalides kommentaaridest, mis pole teemaga seotud või sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist ja halvustamist.

Kommenteerida võib arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kirjutajat (autorit) ennast.

Keelatud on:
• teise inimese nime all kommenteerimine;
• reklaam- ja üldlinkide lisamine;
• seaduserikkumisele ärgitamine;
• kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
• inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
• teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;
• reklaami ja kuulutuste avaldamine.

Kõik hea tava reeglite vastu eksinud kommentaarid kustutatakse ning toimetajal on õigus blokeerida kasutaja IP-aadress. Sobimatu kommentaari avastamisel võtke palun ühendust toimetusega.

Kui kommenteerija kommenteerib sama artiklit erinevate kasutajanimedega, avaldab ERR selle fakti sama artikli kommentaariumis (nt "seda artiklit on kasutaja X kommenteerinud ka kasutajanimedega Y, J ja H").

ERR ei vastuta kommentaaride sisu eest, võib eemaldada ebasündsaid, solvavaid, viha õhutavaid, teemaga mitteseotud või seadusega vastuolus olevaid kommentaare, võib parandada neis esinevaid kirjavigu ning võib blokeerida käesolevaid reegleid rikkunud kommenteerijad. ERR võib taastada blokeeritud kommenteerija õiguse kommentaaride postitamiseks.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: