Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu

Rein Veidemann.
Rein Veidemann. Autor/allikas: Siim Lõvi/ ERR

Eesti Rahvusringhäälingu kõrgeim juhtimisorgan on Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu

Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab Riigikogu ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu volituste lõppemiseni. Neli asjatundjat nimetatakse Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat.

 
ERR nõukogu liikme vastutus

* Nõukogu liige peab oma kohustusi täitma rahvusringhäälingule lojaalselt ja nõukogu liikmele vajaliku hoolega.
* Nõukogu liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju rahvusringhäälingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud nõukogu liikmele vajaliku hoolsusega, või kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli

* Nõukogu liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat

 
Nõukogu pädevus
Nõukogu ainupädevusse kuulub:

1) Rahvusringhäälingu finantsplaani kinnitamine, taotluse esitamine valdkonna eest vastutavale ministrile Rahvusringhäälingule riigieelarvest toetuse saamiseks, eelarve kinnitamine ning selle täitmise järelevalve;
2) Rahvusringhäälingu siseauditi eeskirja ja siseaudiitori tööplaani kinnitamine;
3) Rahvusringhäälingu vara kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine;
4) Rahvusringhäälingu eelarve täitmise poolaasta aruande ja majandusaasta aruande kinnitamine;
5) Rahvusringhäälingu struktuuri kindlaksmääramine;
6) Rahvusringhäälingu programmide arvu suurendamine;
7) Rahvusringhäälingu seaduses loetletud Rahvusringhäälingu eesmärkide ja ülesannete täitmise järelevalve.

Nõukogu eelnev nõusolek on vajalik Rahvusringhäälingu nimel niisuguse tehingu tegemiseks, mis väljub igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
1) kinnisasja võõrandamine või koormamine;
2) registrisse kantud vallasasja, mille väärtus on suurem kui 64 000 eurot, võõrandamine või koormamine;
3) laenu või muu võlakohustuse võtmine summas, mis on suurem kui 64 000 eurot;
4) investeeringu tegemine, mis ületab selleks majandusaastaks ettenähtud investeeringute summa;
5) sihtasutuse asutamine või mittetulundusühingu liikmeks astumine.

Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide Rahvusringhäälingu dokumentidega, samuti kontrollida Rahvusringhäälingu raamatupidamise õigsust, Rahvusringhäälingu vara olemasolu ja Rahvusringhäälingu tegevuse vastavust seadusele. Nõukogu liikmed võivad nõuda aruannete ja dokumentide ärakirju, kui nõukogu ei otsusta teisiti.

Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Rahvusringhäälingu tegevuse kohta ja nõuda juhatuselt tegevusaruannet ning bilansi koostamist.

Nõukogu otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise ja määrab tehingu tingimused, samuti õigusvaidluse pidamise juhatuse liikmetega. Tehingu tegemiseks ja õigusvaidluse pidamiseks määrab nõukogu Rahvusringhäälingu esindaja.

ERR-i nõukogusse kuuluvad (koosseis alates 15.06.2023):
Rein Veidemann - nõukogu esimees, [email protected]
Priit Sibul - [email protected]
Marek Reinaas- [email protected]
Valdo Randpere - [email protected]
Varro Vooglaid -[email protected]
Raimond Kaljulaid- [email protected]
Peeter Espak - [email protected]
Viktor Trasberg - [email protected]
Sulev Valner

ERR nõukogu e-posti aadress: [email protected]

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: