Eesti Rahvusringhäälingu ühiskondlik nõukoda

Hagi Šein.
Hagi Šein. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Eesti Rahvusringhäälingu ühiskondliku nõukoja eesmärk on nõustada juhatust programmiga seotud küsimustes ja aidata arengukava projekti koostamisel.

Kuni 15-liikmeline ühiskondlik nõukoda määratakse ametisse rahvusringhäälingu nõukogu poolt kuni viieks aastaks. Nõukoja liikmete nimetamisel lähtutakse ühiskonna huvigruppide ja eluvaldkondade esindatusest. Ühiskondliku nõukoja liikmed oma töö eest tasu ei saa.

Ühiskondliku nõukoja liikmed

Erik Gamzejev
Kristi Liiva
Ilmar Raag
Indrek Neivelt
Hagi Šein
Peep Jahilo
Sten Luiga
Tiit Aleksejev
Kristi Vinter- Nemvalts
Karin Jaanson
Irina Belobrovtseva
Merit Kopli

 

Eesti Rahvusringhäälingu ühiskondliku nõukoja kodukord

1. Eesti Rahvusringhäälingu ühiskondlik nõukoda (edaspidi Nõukoda) on nõuandva õigusega kogu Eesti Rahvusringhäälingu juures.

2. Nõukoja liikmed nimetatakse juhatuse ettepanekul Rahvusringhäälingu nõukogu otsusega kuni viieks aastaks. Nõukoja liikmed valivad roteerumise printsiibil endi hulgast eestkõneleja üheks aastaks.

3. Nõukoja tegevuse eesmärgid tulenevad Eesti Rahvusringhäälingu seaduse §29-st, mille 1. lõige sõnastab Nõukoja ülesanded järgmiselt: nõustada juhatust saadete ja teiste meediatoodete sisuga ja programmi struktuuriga seotud küsimustes; nõustada juhatust Rahvusringhäälingu arengukava projekti koostamisel;

4. Ülesannete täitmiseks Nõukoja liikmed: saavad regulaarseid ülevaateid Rahvusringhäälingu poolt tellitud või koostatud meediauuringutest ja analüüsidest; omavad vaba juurdepääsu kõigile Rahvusringhäälingu tegevust kajastavatele, korraldavatele või planeerivatele dokumentidele; on kutsutud osalema Rahvusringhäälingu poolt korraldatavatel seminaridel, konverentsidel, koolitustel jt üritustel, kus käsitletakse avalik-õigusliku meedia arenguga seotud küsimusi.

5. Nõukoda võib erinevate saadete ja/või programmide analüüsimiseks kokku kutsuda komisjone ja töögruppe või teha vastavasisulise ettepaneku ERR juhatusele.

6. Nõukoja liikmete või komisjonide ja töörühmade liikmete tööd ei tasustata. Rahvusringhääling kompenseerib Nõukoja liikmetele nõukoja töös osalemise otsesed kulud (Näit: parkimine; transport ja päevaraha neile, kes alaliselt ei ela ega tööta Tallinnas jne)

7. Nõukoja töövormideks on koosolek või interneti keskkonnas toimuv arutelu. Nõukoja koosolekul osalevad ja internetis toimuvatesse aruteludesse on kaasatud Rahvusringhäälingu juhatuse liikmed, juhatuse nõunikud ning programmide peatoimetajad.

8. Nõukoja koosolekud, mis toimuvad vähemalt kaks korda aastas, kutsub kokku Rahvusringhäälingu juhatus. Nõukoja koosoleku päevakord ja toimumise aeg määratakse kindlaks üldjuhul eelmisel Nõukoja koosolekul. Päevakorda pannakse küsimused Rahvusringhäälingu juhatuse ja Nõukoja liikmete ettepanekul. Interneti keskkonnas toimuva arutelu võib algatada Nõukoja liige või juhatuse liige.

9. Nõukoja koosolekut juhatab Rahvusringhäälingu juhatuse esimees või tema volitatud juhatus liige.

10. Nõukoja soovitused, ettepanekud ja tegevuse korraldamisega seotud otsused kujundatakse ning võetakse vastu Nõukoja koosolekust osavõtjate poolt konsensuse põhimõttel. Koosolek on töö- ja otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaheksa Nõukoja liiget.

11. Nõukoja koosoleku või internetis toimunud arutelu kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse ainult need interneti keskkonnas tehtud soovitused, ettepanekud ja Nõukoja tegevust korraldavad otsused, milliste suhtes on arvamust avaldanud vähemalt kaheksa Nõukoja liiget. Koosoleku või internetis toimunud arutelu protokoll saadetakse nädala jooksul Nõukoja liikmetele. Nõukogu liikmete poolt läbi vaadatud, vajadusel täiendatud ja seejärel heaks kiidetud protokoll avalikustatakse Rahvusringhäälingu elektroonilises kodulehes. Koosolekutel kõneldu salvestatakse. Protokolle ja salvestisi säilitatakse Rahvusringhäälingu arhiivis.

12. Nõukoja ettepanekul võidakse koosolekule kutsuda ettekandeid tegema, seisukohti esitama, informatsiooni andma ning päevakorras olevate küsimuste arutelust osa võtma asjatundjaid.

13. Nõukoja ettepaneku alusel võidakse Nõukoja ülesannetega seonduvates küsimustes korraldada foorumeid, seminare ja muid teabeüritusi.

14. Nõukoja tegevusest informeeritakse Rahvusringhäälingu nõukogu

15. Nõukoja liige võib loobuda Nõukoja töös osalemisest, informeerides oma otsusest kirjalikult Rahvusringhäälingu juhatust

16. Nõukoja töö tehnilise teenindamise tagab Rahvusringhäälingu kantselei. Telefon: 628 4113 või e-kirja aadress: [email protected].

Kinnitatud Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse 28.11.07 otsusega nr 6.1

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: