Statistika

TV
TV Autor/allikas: Postimees/Scanpix

ERR-i kanalite statistika

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta novembris

2018. aasta novembrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit reaalajas kokku vähemalt 15 minutit 717 tuhat inimest (oktoobris 739 tuhat), ETV2 kanalit 579 tuhat inimest (oktoobris 595 tuhat) ning ETV+ kanalit 289 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (oktoobris 273 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta oktoobris

2018. aasta oktoobrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit reaalajas kokku vähemalt 15 minutit 739 tuhat inimest (septembris 705 tuhat), ETV2 kanalit 595 tuhat inimest (septembris 592 tuhat) ning ETV+ kanalit 273 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (septembris 278 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta septembris

2018. aasta septembrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit reaalajas kokku vähemalt 15 minutit 705 tuhat inimest (augustis 718 tuhat), ETV2 kanalit 592 tuhat inimest (augustis 600 tuhat) ning ETV+ kanalit 278 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (augustis 234 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta augustis

2018. aasta augustikuu jooksul vaatas ETV telekanalit reaalajas kokku vähemalt 15 minutit 718 tuhat inimest (juulis 753 tuhat), ETV2 kanalit 600 tuhat inimest (juulis 666 tuhat) ning ETV+ kanalit 234 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (juulis 352 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta juulis

2018. aasta juulikuu jooksul vaatas ETV telekanalit reaalajas kokku vähemalt 15 minutit 753 tuhat inimest (juunis 773 tuhat), ETV2 kanalit 666 tuhat inimest (juunis 677 tuhat) ning ETV+ kanalit 352 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (juunis 381 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta juunis

2018. aasta juunikuu jooksul vaatas ETV telekanalit reaalajas kokku vähemalt 15 minutit 773 tuhat inimest (mais 772 tuhat), ETV2 kanalit 677 tuhat inimest (mais 560 tuhat) ning ETV+ kanalit 381 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (mais 319 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta mais

2018. aasta maikuu jooksul vaatas ETV telekanalit reaalajas kokku vähemalt 15 minutit 772 tuhat inimest (aprillis 752 tuhat), ETV2 kanalit 560 tuhat inimest (aprillis 601 tuhat) ning ETV+ kanalit 319 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (aprillis 294 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta aprillis

2018. aasta aprillikuu jooksul vaatas ETV telekanalit reaalajas kokku vähemalt 15 minutit 752 tuhat inimest (märtsis 772 tuhat), ETV2 kanalit 601 tuhat inimest (märtsis 628 tuhat) ning ETV+ kanalit 294 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (märtsis 296 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta märtsis

2018. aasta märtsikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 772 tuhat inimest (veebruaris 814 tuhat), ETV2 kanalit 628 tuhat inimest (veebruaris 591 tuhat) ning ETV+ kanalit 296 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (veebruaris 323 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta veebruaris

2018. aasta veebruarikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 814 tuhat inimest (jaanuaris 750 tuhat), ETV2 kanalit 591 tuhat inimest (jaanuaris 664 tuhat) ning ETV+ kanalit 323 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (jaanuaris 348 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta jaanuaris

2018. aasta jaanuarikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 750 tuhat inimest (detsembris 780 tuhat), ETV2 kanalit 664 tuhat inimest (detsembris 656 tuhat) ning ETV+ kanalit 348 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (detsembris 343 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta detsembris

2017. aasta detsembrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 780 tuhat inimest (novembris 728 tuhat), ETV2 kanalit 656 tuhat inimest (novembris 587 tuhat) ning ETV+ kanalit 343 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (novembris 256 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta novembris

2017. aasta novembrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 728 tuhat inimest (oktoobris samuti 728 tuhat), ETV2 kanalit 587 tuhat inimest (oktoobris 604 tuhat) ning ETV+ kanalit 256 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (oktoobris 279 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta oktoobris

2017. aasta oktoobrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 728 tuhat inimest (septembris 727 tuhat), ETV2 kanalit 604 tuhat inimest (septembris 569 tuhat) ning ETV+ kanalit 279 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (septembris 258 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta septembris

2017. aasta septembrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 727 tuhat inimest (augustis 679 tuhat), ETV2 kanalit 569 tuhat inimest (augustis 593 tuhat) ning ETV+ kanalit 258 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (augustis 241 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta augustis

2017. aasta augustikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 679 tuhat inimest (juulis 701 tuhat), ETV2 kanalit 593 tuhat inimest (juulis 583 tuhat) ning ETV+ kanalit 241 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (juulis 255 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta juulis

2017. aasta juulikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 701 tuhat inimest (juunis 717 tuhat), ETV2 kanalit 583 tuhat inimest (juunis 609 tuhat) ning ETV+ kanalit 255 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (juunis 253 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta juunis

2017. aasta juunikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 717 tuhat inimest (mais 781 tuhat), ETV2 kanalit 609 tuhat inimest (mais 546 tuhat) ning ETV+ kanalit 253 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (mais 280 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta mais

2017. aasta maikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 781 tuhat inimest (aprillis 730 tuhat), ETV2 kanalit 546 tuhat inimest (aprillis 631 tuhat) ning ETV+ kanalit 280 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (aprillis 248 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta aprillis

2017. aasta aprillikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 730 tuhat inimest (märtsis 781 tuhat), ETV2 kanalit 631 tuhat inimest (märtsis 626 tuhat) ning ETV+ kanalit 248 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (märtsis 282 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta märtsis

2018. aasta märtsikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 772 tuhat inimest (veebruaris 814 tuhat), ETV2 kanalit 628 tuhat inimest (veebruaris 591 tuhat) ning ETV+ kanalit 296 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (veebruaris 323 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta veebruaris

2018. aasta veebruarikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 814 tuhat inimest (jaanuaris 750 tuhat), ETV2 kanalit 591 tuhat inimest (jaanuaris 664 tuhat) ning ETV+ kanalit 323 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (jaanuaris 348 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2018. aasta jaanuaris

2018. aasta jaanuarikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 750 tuhat inimest (detsembris 780 tuhat), ETV2 kanalit 664 tuhat inimest (detsembris 656 tuhat) ning ETV+ kanalit 348 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (detsembris 343 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta detsembris

2017. aasta detsembrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 780 tuhat inimest (novembris 728 tuhat), ETV2 kanalit 656 tuhat inimest (novembris 587 tuhat) ning ETV+ kanalit 343 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (novembris 256 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta novembris

2017. aasta novembrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 728 tuhat inimest (oktoobris samuti 728 tuhat), ETV2 kanalit 587 tuhat inimest (oktoobris 604 tuhat) ning ETV+ kanalit 256 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (oktoobris 279 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta oktoobris

2017. aasta oktoobrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 728 tuhat inimest (septembris 727 tuhat), ETV2 kanalit 604 tuhat inimest (septembris 569 tuhat) ning ETV+ kanalit 279 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (septembris 258 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta septembris

2017. aasta septembrikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 727 tuhat inimest (augustis 679 tuhat), ETV2 kanalit 569 tuhat inimest (augustis 593 tuhat) ning ETV+ kanalit 258 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (augustis 241 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta augustis

2017. aasta augustikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 679 tuhat inimest (juulis 701 tuhat), ETV2 kanalit 593 tuhat inimest (juulis 583 tuhat) ning ETV+ kanalit 241 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (juulis 255 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta juulis

2017. aasta juulikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 701 tuhat inimest (juunis 717 tuhat), ETV2 kanalit 583 tuhat inimest (juunis 609 tuhat) ning ETV+ kanalit 255 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (juunis 253 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta juunis

2017. aasta juunikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 717 tuhat inimest (mais 781 tuhat), ETV2 kanalit 609 tuhat inimest (mais 546 tuhat) ning ETV+ kanalit 253 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (mais 280 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta mais

2017. aasta maikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 781 tuhat inimest (aprillis 730 tuhat), ETV2 kanalit 546 tuhat inimest (aprillis 631 tuhat) ning ETV+ kanalit 280 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (aprillis 248 tuhat).

Telekanalite vaadatavus 2017. aasta aprillis

2017. aasta aprillikuu jooksul vaatas ETV telekanalit kokku vähemalt 15 minutit 730 tuhat inimest (märtsis 781 tuhat), ETV2 kanalit 631 tuhat inimest (märtsis 626 tuhat) ning ETV+ kanalit 248 tuhat 4-aastast ja vanemat televaatajat (märtsis 282 tuhat).
 

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: