Listeeriateemat kokkuvõtvas loos oli ebatäpsusi

Kalatehas M.V. Wool esitas kaebuse pressinõukogule, et 27.05.2020 ETV eetris  olnud "Pealtnägija" hooaega kokkuvõtvas saates listeeriaprobleemi puudutanud lõigus esitati nende aadressil alusetuid süüdistusi, eksitavat infot ega kajastatud ettevõtte kirjalikke vastuseid.

Pressinõukogu edastas kaebuse lahendamiseks ERRi ajakirjanduseetika nõunikule, kes tegeleb vaidlustuste ja vastulausetega ERRi sisu kohta.

Kokkuvõtvas loos oli ebatäpsusi, mille eest "Pealtnägija" toimetus vabandab ja täpustab väiteid.

Listeeriateemat kajastas "Pealtnägija" 25.09.2019 ja 23.10.2019. Traditsioonilises hooaega kokkuvõtvas saates käsitleti teemat 27.05.2020. Wooli poolt 9.06.2020 esitatud kaebus puudutab 27.05.2020 kokkuvõtvat lugu.

Nagu Wooli saadetud kirjavahetusest selgub, otsustas Mati Vetevool saatele intervjuud mitte anda ning Wool piirdus kirjaliku vastusega. Otsus intervjuud mitte anda on iga inimese või ettevõtte õigus, aga see paneb loole oma pitseri. Allikas, kes teleloos kaamera ees sõna ei võta, jääb paratamatult varju ning ei saa oma vaateid esitada mõjusal viisil.

Wooli ja tehase advokaadi kirjavahetusest toimetusega nähtub, et toimetus ei ole andnud lubadust avaldada kirjalik vastus täielikult, vaid toimetaja Taavi Eilat lubas "kasutada kirjalikku vastust". 

Seetõttu ei saa öelda, et vastus jäeti "täielikult kasutamata". Wooli kirjas on näiteks lause: "Ettevõtte kõige tähtsamaks prioriteediks on toota väga head, kvaliteetset ja ohutut toitu tarbijale. Samuti järgime kõige rangemaid sanitaartingimusi toiduainetetööstustele."

Saates on see mõte välja öeldud ajakirjanduslikus sõnastuses, et puhastustöö on olnud edukas ja kaup täna igati hea. Mõte on edasi antud.

Wooli kirjalik vastus ei olnud esitatud ka sellisel kujul, et seda saaks telesaates tervikuna ette lugeda nii, et ta oleks vaatajale mõistetav. Samuti tekib ajakirjanduslik kohustus allika väiteid kontrollida ja kommenteerida.  

Küll aga on Wooli vastuse refereerimise juures ebatäpne loo autori poolt sõna "ainult" kasutamine: Wooli esindajad piirdusid "ainult kinnitusega, et puhastustöö on olnud edukas ja nende kaup täna igati hea."

Sellest sõnastusest järeldub, nagu ei oleks tehas toonud oma kirjas toimetusele argumente M.V.Wooli ja listeeriasurmade seose vastu. See argument oli aga toodud Wooli vastuses toimetusele, kus on viidatud Euroopa Haiguste Tõrje ja Kontrollikeskuse (ECDC) ning Euroopa Toiduohutuse Ameti (EFSA) kirjadele.

Nõustun toimetuse seisukohaga, et EFSA ja ECDC kirjad ei ole tõlgendatavad nii, nagu oleks need asutused teatanud, et Wooli seostamine haiguste ja surmadega on "meelevaldne".  Wooli sellise väite edastamine oleks eksitav. Kui aga toimetus ei nõustunud Wooli esitatud tõlgendusega, olnuks siiski korrektne tehase väide vaatajale edastada. Lisaks on EFSA ja ECDC kirjad saadetud 2020. a. alguses, pärast "Pealtnägija" algseid lugusid. Seega on vaatajale edastatud ebatäpset infot Wooli vastuse kohta.

Kalatehase vastuses toimetusele on ka viidatud Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) konsultatsioonilepingule suhtekorraldusfirmaga Akkadian OÜ, mis olevat teinud VTA-le tööd "listeeriahüsteeria õhutamiseks".  See väide on "Pealtnägija" loo seisukohalt lisaliin, mille kõrvalejätmine on toimetuse vaba otsus ega kujuta endast ebatäpse info edastamist.

Kaebuses heidab Mati Vetevool ette, et Wooli kirjaliku vastuse edastamata jätmise tõttu on toimetus loonud ebaõigesti, moonutatult ja eksitavalt mulje, nagu oleks tõestatud, et keegi on Wooli süül või toodete tarbimise tõttu surnud.

Juhin tähelepanu, et mitmel korral läbi loo esitatakse tehase seisukohta, et Woolil ei ole seost surmadega ning seda ei ole ka keegi tõendanud. Loo algul tsiteeritakse Mati Vetevoolu seda ütlemas (2019. a. saatest), kahel korral põhjendab sama Mart Järvik.

Loo alguses raamistab autor aga käsitluse viisil, millest järeldub, et Wooli bakter on surmasid põhjustanud. Sama järelduse tekitab autori repliik loo keskel, pärast Mart Järviku tsitaati, et pole dokumenti, mis näitaks, et Wooli tõttu on inimesi surnud.

Toimetus selgitas, et mõlemal puhul tuleks vaadata kogu loo konteksti, mitte vaid konkreetseid lauseid, sest kogu loo struktuuri vaadates ei ole esitatud ühest etteheidet Woolile.

Minu hinnangul on need autori sõnastused eksitavad ja vajavad toimetuse poolset täpsustamist.

Samas ei ole alust nõustuda Wooli kaebuses toodud paralleeliga ajakirjanduseetika koodeksi punktist 4.4, et Pealtnägija on  Wooli "mõistnud süüdi" inimeste surma põhjustamises enne VTA ja Wooli kohtuvaidluse lõppu. Juhtum on nüansseeritum, kus toimetuse mõned sõnastused ja Wooli vastuse refereerimine vajavad  täpsustamist.   

Toimetus avaldas vabanduse ja täpsustuse ERRi portaalis "Pealtnägija" rubriigis.  

Tarmu Tammerk
ERRi ajakirjanduseetika nõunik

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: