ETV 2002

Ülevaade Eesti Televisiooni tegemistest aastal 2002.

4. jaanuar - ETV juhatuse esimees Aare Urm ütles, et riigieelarveline rahaeraldis avalik-õiguslikule ringhäälingule on 50 miljont väiksem, kui kultuuriminister 2001. aasta kevadel avalikult lubas.

5. jaanuar - Ilmnes, et ETV 2001. aasta lõpus sõlmitud reklaamilepingud võivad minna vastuollu ringhäälinguseaduse nõudega lõpetada reklaami näitamine 1.07.2002.

7. jaanuar - Selgus, et ETV on allkirjastanud kolmeaastase lepingu Vormel 1 ülekannete õiguste ostmiseks. Ringhäälingunõukogu ei pidanud Vormel 1 ülekannete lülitamist ETV programmi sisuliselt ega finantsiliselt võimalikuks.

8. jaanuar - ETV juhatuse esimees Aare Urm kohtus president Arnold Rüütliga. "Soovitan kõigil riigiametitel propageerida vaimseid väärtusi avalik-õigusliku ringhäälingu kaasabil ja riigieelarvest eraldatud vahendite toel," ütles kohtumisel Arnold Rüütel.

11. jaanuar - Kultuuriminister Signe Kivi saatis ringhäälingunõukogule kirja, milles tundis muret oluliste kultuurisaadete ja saatesarjade võimaliku kadumise pärast ETV programmist.

15. jaanuar - ETV juhatuse esimehe Aare Urmi arvates on riik avalik-õiguslikku ringhäälingut petnud, sest lubatud 250 - 270 miljoni krooni asemel eraldati riigieelarvest 2002. aastaks 217 miljonit krooni.

15. jaanuar - Ringhäälingunõukogu avaldas umbusaldust ETV juhatuse esimehele Aare Urmile ja vabastas ta ametist. Umbusalduse põhjustena nimetati Aare Urmi teadlikku vastutöötamist ringhäälinguseaduse nõuetele ja ringhäälingunõukogu otsustele, avalik-õigusliku teleprogrammi kujunduspõhimõtete eiramist ja tahtmatust koostööks ringhäälingunõukoguga. Nõukogu pani ETV juhi kohustused ajutiselt Ilmar Raagile. Ringhäälingunõukogu tegi TELE 2 kommertsdirektorile, ringhäälingunõukogu liikmele Andres Jõesaarele ettepaneku asuda ETV juhatuse esimehe kohale. Andres Jõesaar seadis telejuhi ametikohale asumiseks tingimuse, et valitsus peab ETV-le andma garantii 40 miljoni krooni laenamiseks ja eraldama reservfondist Eurovisioni lauluvõistluse eelarvesse 35 miljonit krooni.

16. jaanuar - Ringhäälingunõukogu esimehe Tiit Sinissaare hinnagul on ETV 2002. aastal umbes 20 miljoni krooniga alafinantseeritud.

16. jaanuar - ETV teatas, et vahendite puudumisel tuleb sügishooajal nähtavasti loobuda mitmete kulukate ja meelelahutusliku iseloomuga saadete tegemisest, teiste hulgas nimetati saateid "Teletaip", "Bläkkpoks", "Pehmed ja karvased", "Tähed muusikas" ja "Õnne 13".

22. jaanuar - Mark Soosaare teatel kutsus üheksa Eesti tuntud kultuuritegelast loomeinimesi üles aitama ETV-d - kinkima televisioonile programmi sisustamiseks oma teoseid, filme, etendusi, kontserte, muusikapalasid, kunstiteoseid ja videoprogramme.

22. jaanuar - Vastne peaminister Siim Kallas ütles Riigikogus esinedes, et talle on ebaselge ETV rahastamise skeem ja ta tahab sellest suuremat selgust saada.

26. jaanuar - Eesti eurolauluks valiti Tallinna linnahallis toimunud lõppvoorus Pearu Pauluse, Ilmar Laisaare ja Alar Kotkase laul "Runaway". Sõnade autor Jana Hallas. Laulu esitas rootslanna Sahlene.

28. jaanuar - Ringhäälingunõukogule tutvustati "Eesti Televisiooni arengukava 2003 - 2005" koostamise põhimõtteid ja esimesi visandeid. Arengukava heaks töötas palju spetsialiste. Tugigrupi liikmed Ilmar Raag, Salme Rannu, Raivo Suni, Hagi Šein ja Raul Rebane. Arengukava anti Riigikogu kultuurikomisjonile üle 1. märtsil.

28. jaanuar - Ringhäälingunõukogu kinnitas ETV 2002. aasta eelarveks 169,136 miljonit krooni ja Eurovisioni lauluvõistluse korraldamise eelarveks 114 355 miljonit krooni. Nõukogu pöördus valitsuse poole palvega esitada Riigikogule eelnõu ETV-le riigi garantiiga 40 miljoni krooni laenamiseks vanade võlgade refinantseerimiseks ja palvega eraldada reservfondist 35 115 miljonit krooni Eurovisioni lauluvõistluse eelarvesse.

31. jaanuar - Riigikassa ei olnud alustanud ETV ja Eesti Raadio rahastamist, leides, et selleks puudub õiguslik alus. Rahandusministeeriumi arvates saab raha üle kanda alles pärast lepingu sõlmimist eraldiste kohta, nagu seda näeb ette 2002. aasta riigieelarveseadus. Ringhäälingunõukogu arvates ei ole sellise lepingu sõlmimine kooskõlas avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide sõltumatuse põhimõtetega.

2. veebruar - Muusikaedetabelisaate "7 vaprat" erisaade, kus astusid üles kõik neli korda esikohale jõudnud ansamblid. Saatejuht Villu Tamme, toimetaja Kaia Häelme.

12. veebruar - Peaminister Siim Kallas soovis Eurovisioni lauluvõistluse korraldajatelt täiendava sponsorraha otsimist, et vähendada varem kokku lepitud 35 miljoni krooni suurust riigitoetust kümne miljoni kroonini.

19. veebruar - Valitsus otsustas eraldada reservfondist 10 miljoni krooni Eurovisioni lauluvõistluse kulude osaliseks katmiseks.

28. veebruar - Juhatuse esimehe konkursi teise vooru pääsesid Ajakirjanike Liidu esimees ja Keskerakonna ajalehe Kesknädal toimetaja Allan Alaküla, Baltic Computers Systems reklaamijuht Urmas Espenberg, spordiajakirjanik Lembitu Kuuse ja filmirežissöör Mark Soosaar.

1. märts - ETV avas Eurovisioni lauluvõistluse infovärava www.eurovision.tv, mille vahendusel sai internetis üle maailma jälgida otseülekannet lauluvõistluse finaalist Saku suurhallis.

4. märts - Ringhäälingunõukogu kaalus ETV juhatuse esimehe konkursi laiendamist ja sihtpakkumise tegemist ETV juhi kohuseid täitvale Ilmar Raagile, kultuuriministeeriumi kantslerile Margus Allikmaale ja konsultatsioonifirma Fontes juhile Tõnis Arrole.

9. märts - Eetrisse jõudis eesti keelde dubleeritud BBC sari mudilastele "Tweenie-põngerjad" ("Tweenies"). Eestis polnud juba aastakümneid täisdublatsiooni tehtud, nüüd valiti rollidesse lavakunstikateedri 20. lennu üliõpilased. Toimetaja Diana Lorents, tekstid tõlkis Jaak Urmet (Wimberg).

11. märts - Ringhäälingunõukogu tegi ettepaneku ETV juhatuse esimehe konkursil osalemiseks juhatuse liikmele Ilmar Raagile ja välisosakonna juhatajale Juhan Paadamile.

11. märts - Pärast pikemat pausi alustas ETV taas tekstitelevisiooni edastamist.

11. märts - ETV uudistesaade "Aktuaalne kaamera" tähistas oma 46. sünnipäeva. Uudisteankrud Indrek Treufeldt, Marite Kallasma ja Aarne Rannamäe.

13. märts - ETV juhatuse esimehe konkursi võitis Ilmar Raag, Juhan Paadam kinnitati juhatuse liikmeks. Ilmar Raag asus ETV-sse tööle 10. jaanuaril 2000 hankeprogrammi toimetajana. 16. detsembril 2000 valiti juhatuse liikmeks. Juba 1996. aasta sügisest oli Ilmar Raag kultuurisaadete "Ffriik" ja "OP!" ning filmikommentaaride autor.

15. märts - Alustas uus, sotsiaalselt aktiivsele vaatajale mõeldud, kaks korda nädalas eetrisse minev otsesaadete sari "Punane tuba", kus telefoni ja e-posti abil said sõna sekka öelda ka televaatajad. Saatejuhid olid Jüri Aarma, Margus Saar, Astrid Kannel ja Marianne Mikko.

16. märts - ETV lastesaadete üks populaarsemaid tegelasi Telepoiss sai 40-aastaseks. Sel puhul korraldati klubis Decolte sünnipäevakontsert, kus esinesid Telepoiss, Buratino, Tipp ja Täpp, Hunt Kriimsilm, Hundu, Mõmmi, Postikana, Sajajalgne, lohe Justus ja Lasteekraani Muusikastuudio laululapsed. Peojuhid olid Diana Lorents ja Margus Saar.

16. märts - Sakala Keskuses Eesti Reklaamiagentuuride Liidu poolt korraldataval "Kuldmuna" konkursil võitsid ETV ja Kontuur Leo Burnetti koostöös valminud hooaja 2001/2002 brändiklipid "Vaip", "De Niro" ja "Puder". Klippide idee autor ja režissöör Kaido Veermäe.

21. märts - Riigikogu kultuurikomisjoni koosolek otsustas ühehäälselt saata parlamenti ETV ja Eesti Raadio arengukavad aastateks 2003 - 2005, millega lõppes ligi 2 kuud kestnud ETV üldprobleemide kaardistamine. Kultuurikomisjon leidis, et ETV oli jõudnud sügavasse kriisi ning selleks, et täita ühiskonna meediavajadusi, peab ETV tegema läbi kvalitatiivse muutuse. Selle eelduseks on aga raha ja ETV eelarve hüppeline kasv, mida toetasid tol hetkel kõikide fraktsioonide esindajad. 2002. aasta eelarve oli 169,1 miljonit, 2003. aasta arengukavas oli ette nähtud 286,5 miljonit.

Märts - Personaliosakond (juhataja Kadrin Pintson) alustas üleminekut uutele töölepingutele. ETV ametiühing pidas neid töötajavaenulikuks.

Märts - Eesti Näitlejate Liit soovis muuta ETV-ga sõlmitud raamlepingut, et tõsta näitlejate esinemistariife. Mures oldi teleteatri kadumise ja teatrilavastuste salvestuste arvu vähenemise pärast. Kuna ETV arengukavas oli ette nähtud kultuuri tähtsustamine, teleteatri tagasitulek ja muu teatriga seonduv, lubas Ilmar Raag probleemide lahendamist pärast seda, kui Riigikogu ETV arengukava kinnitab.

Aprill - ilmus Hagi Šeini raamat "Eesti telemaastik 1991 - 2001. Uurimused. Diskussioon. Teabekogud" (Tartu Ülikooli Kirjastus).

10. aprill - Elektririke Järve alajaamas põhjustas Tallinnas ulatusliku elektrikatkestuse, mille tagajärjel kadus pilt mitmeks minutiks Ainar Ruussaare juhitud otsesaates "Viies stuudio". Külas oli õiguskantsler Allar Jõks.

11. aprill - Mati Talviku 60. sünnipäeva tähistatamiseks toimus pidulik vastuvõtt 4. stuudios. Intervjuusaate juubilariga tegi Vahur Kersna.

17. aprill - Eetris oli vaadatavaima telesaate "Pealtnägija" 100. saade. Saatejuhid Vahur Kersna ja Mihkel Kärmas, režissöör Maire Radsin, produtsent Piret Priisaar, toimetajad Mariina Mälk ja Katrin Vaga.

23. aprill - Kolm hooaega ekraanil olnud kultuurisaate "OP!" 100. saade. Saatejuht Karl Martin Sinijärv, toimetaja Gerda Kordemets, režissöör Helen Valkna. "OP!"-i saatejuhid on olnud veel Piret Tanilov (Jõemägi) ja Ilmar Raag.

25. aprill - Ajakirja "Nädal" lugejahääletuse põhjal valiti 2002. a. lemmikud: parim naissaatejuht televisioonis - 1. Anu Välba, 2. Tuuli Roosma, 3. Reet Linna; parim meessaatejuht - 1. Vahur Kersna, 2. Marko Reikop, 3. Mart Sander; parim telesaade - 1. Pealtnägija, 2. Tähed muusikas, 3. Terevisioon. "Nädala" toimetuse auhinna suure töövõime ja naerma ajava nalja eest sai ka "Pehmed ja karvased" stsenaristina Andrus Kivirähk.

Mai - Kuu alguses paigaldati telemajja valvelaudade juurde metallist turvaväravad.

Mai - Vahur Kersna pani ETV arhiivi põhjal kokku videokassetid ETV algusaastatel ja 70. - 80. valminud muusikafilmidest ja saadetest "ETV kuld. Estraad", "ETV kuld. Pop" ja "ETV kuld. Rock".

4. mai - "Laulukarussell 2002" 7 - 9-aastaste finaalsaade, võitja Mari-Liis Urb. Produtsent Eve Viilup.

4. mai - Eetris oli "Õnne 13" 200. osa, millega lõppes menuka teleseriaali 9. hooaeg. Stsenarist Teet Kallas, režissöör Tõnis Kask.

11. mai - "Laulukarussell 2002" 10 - 12-aastaste finaalsaade, võitja Helgi Kahar.

15. mai - Valmisid Eurovisioni lõppkontserdi võistluslaulude vahel näidatavad 24 vaheklippi ehk postkaarti. Režissöör Rene Vilbre.

18. mai - "Laulukarussell 2002" 13 - 15-aastaste finaalsaade, võitja Kerli Kõiv sai ka peapreemia, kuldse autorimikrofoni, mis anti võitjale esimest korda.

25. mai - "Laulukarussell 2002" 16 - 18-aastaste finaalsaade, võitja Triinu Taul.

25. mai - ETV korraldas 47. Eurovisioni lauluvõistluse finaalkontserdi Saku suurhallis. Seda vaatas hinnanguliselt 166 miljonit inimest ning see tõi Tallinnasse rekordarvu ajakirjanikke. Lauluvõistluse peaprodutsent oli Juhan Paadam, pearežissöör Marius Bratten (Rootsi), loominguline juht René Vilbre, õhtujuhid Annely Peebo ja Marko Matvere, vaheetenduse lavastaja Teet Kask, helilooja ja arranžeerija Tõnu Kõrvits, lavakujunduse autor Iir Hermeliin. Esinesid 24 riigi lauljad. Eestit esindas rootsi lauljatar Sahlene Pearu Pauluse, Ilmar Laisaare ja Alar Kotkase lauluga "Runaway", sõnade autor Jana Hallas. Võitis Läti esindaja Maria N ehk Marija Naumova enda ja Marats Samauskise looga "I wanna", mis andis 2003. a. Eurovisioni lauluvõistluse korraldamise õiguse Lätile.

29. - 31. mai - ETV ja Kontuur Leo Burnetti koostöös valminud hooaja 2001/2002 brändiklipid "Vaip", "De Niro" ja "Puder" võitsid Kiievis toimunud rahvusvahelisel reklaamifestival peaauhinna. Klippide idee autor ja režissöör Kaido Veermäe.

31. mai - Maarjamäe jalgpallistaadionil toimus jalgpallimatš Eesti Raadio ja ETV vahel. Üritusel avalikustati ka majasisese küsitluse põhjal selgunud hooaja 2001/2002 parimad: ajakirjanik - Aarne Rannamäe, režissöör - Helen Valkna, operaator - Pelle Vellevoog, suurim üllataja - "Unetus". Tänati ka Eurovisioni-tiimi eesotsas Juhan Paadamiga. Jalgpallimatši võitis Eesti Raadio 3 : 1.

31. mai - ETV alustas Jaapanis ja Lõuna-Koreas toimuvate jalgpalli XV maailmameistrivõistluste ülekandeid. Kuu aja jooksul kanti 64-st mängust üle 62. Kõiki ülekandeid kommenteeriti Tallinna stuudiost, kus lisaks kuuele spordikommentaatorile - Tiit Rääk, Ivar Jurtšenko, Helar Osila, Marko Kaljuveer, Priit Kuusk - lõi kaasa veel 14 asjatundjat.

13. juuni - Kauaaegne lastesaadete tegija, tol hetkel ainuke ETV laste- ja noorteprogrammi koosseisuline produtsent Ene-Maris Tali pidas oma 50.sünnipäeva.

17. juuni - Leo Karpin, alates 1963. aastast telemajas töötanud ja tihedalt Eurovisioni lauluvõistlusega seotud muusikasaadete režissöör, kelle suureks saavutuseks oli muusikavideo mõiste toomine Eestisse 70. aastatel, lahkus ETV-st.

18. juuni - Riigikogus kiideti heaks "Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio arengukava aastateks 2003 - 2005", millele eelnes peamiselt ETV programmi poliitilise tasakaalustatuse küsimusele tähelepanu pööranud diskussioon. Arengukava vastuvõtmine ei muutnud põhimõtteliselt ringhäälingu olukorda, sest sellega koos kinnitatud finantseerimiskava valitsus edaspidi ei täitnud.

28. juuni - Klassika-Eurovision 2002 finaal Berliinis. Eestit esindas 15-aastane pianist Mihkel Poll.

28. – 29. juuni - Otseülekanded IX noorte laulu- ja tantsupeost ning rongkäigust. Lauluväljakul toimunud kontserdi "Ei ole üksi ükski maa" ülekande saatejuhid olid Margus Saar ja Grete Lõbu. Tantsupeo ülekande režissöör Ruti Murusalu, kommentaator Ruth Alaküla.

Juuli - ETV kuulutas välja konkursi dokumentaalfilmide sarjale "Eesti lood", mis kajastaksid Eesti ühiskonna elu.

Juuli - Avalik konkurss ETV Brüsseli korrespondendi kohale. Varem vahendas uudiseid Brüsselist ajakirjanik Marianne Mikko, kes ka nüüd konkursil osales. Kandidaate oli 17, finaalvooru pääses 5. Võitjaks osutus Indrek Treufeldt.

Juuli - TPÜ telerežii üliõpilased Heilika Võsu, Tarvo Mölder ja Rünno Karna tegid suvises Pärnus suvesarja "Päikesekell". Toimetaja Ela Tomson.

1. juuli - Lõppes reklaami edastamine. Erandina jäid kolme saatesarja juurde veel mõneks ajaks saadete valmimist toetanud firmade logod ("Laulge kaasa", "Loomakliinik", "Maahommik").

5. juuli - Algas 18-osaline meelelahutuslik suvesari "Me oleme Tallinnast". Saatejuhid Marko Reikop, Vahur Kersna, Mati Talvik, Anu Välba, Katrin Viirpalu, Margus Saar, Reet Linna ja Romi Erlach külastasid Eesti maakondi. Igast maakonnast valmis 2 saadet. Produtsent Piret Priisaar, režissöörid Maire Radsin ja Elo Selirand.

7. -14. juuli - Mark Soosaare korraldatud XVI Pärnu rahvusvaheline filmifestival, millest neljandat korda said osa ka ETV vaatajad. Nädala jooksul oli igal õhtul võimalus vaadata Mark Soosaare kommenteeritud festivalifilme ning valida oma lemmik. Televaatajate lemmikuks sai Kersti Uibo film "Kitsas on värav".

11. juuli - Algas 6-osaline eestikeelsete subtiitritega võrukeelne sari "Kihoq", mille tootmist toetas Kultuuriministeeriumi programm "Lõuna-Eesti keel ja kultuur". Autor Arp Müller, režissöör Juho Jalviste, produtsent Tiina Rebane.

19. juuli - Režissöör Anne-Mari Neideri ja operaator Tauno Peiti dokumentaalsaade "Kuidas tehti Eurovisioni" Eurovisioni lauluvõistluse finaalkontserdi ettevalmistusperioodist ja kontserdil valitsenud meeleoludest.

21. juuli - ETV muusikasaadete kauaaegsele vanemtoimetajale Eva Potterile anti 2002. a. Jakob Hurda rahvuskultuuri auhind.

August - Sander Üksküla asus tööle ETV varahaldusjuhina.

August - Müügile jõudis ETV Eurovisioni lauluvõistluse 2002 videokassett, millel olid Annely Peebo ja Marko Matvere duett "Muinaslugu muusikas", 24 videopostkaarti Eestist, dokumentaalfilm "Kuidas tehti Eurovisioni" ning Teet Kase lavastatud tantsuetendus.

29. august - "Võru folkloorifestivali" kajastasid saatejuht Ruth Alaküla, režissöör Ruti Murusalu, operaator Felix Grossmann ja helirežissöör Jüri Vood.

September - ETV alustas oma 48. hooaega ning tõi sügisel ekraanile kaheksa uut kodumaist saadet ja sarja. Taastati õhtune lastesaadete vöönd "Lasteekraan".

September - ETV tehnika- ja tootmistalituse ning säilitusfondi töötajate palkasid tõsteti 20 - 30%.

September - Kinnitati ETV ja Eesti Loto edasine koostöö saates "Bingo Loto". Saatejuhiks sai Rauno Pehka.

1. september - 9. hooaega alustas edetabelisaade "7 vaprat". Saatejuhid Villu Tamme, Blacky ehk Lea Liitmaa ja Summer ehk Indrek Raadik.

2. september - Tartu "Terevisioon" sai Ave Marleeni kõrvale uue saatejuhi - Andero Uusbergi.

5. september - Alustas taas "Liikluspeegel". Saatejuhid vaheldumisi Mati Talvik ja Rein Karemäe, režissöör Sulo Soo.

8. september - Alustas 6-osaline kontserdisari "Klassika koos Klasiga", milles musitseeris Tallinna Kammerorkester koos maestro Eri Klasiga. Režissöör Elmo Lööve, produtsent Lii Kuldmäe.

9. september - Videokassettidel jõudsid müüki Eesti filmiklassika varamusse kuuluvad filmid "Mehed ei nuta" (1969) ja "Siin me oleme" (1979), stsenaristid Enn Vetemaa ja Sulev Nõmmik.

14. september - Alustati Eesti filmi ajalugu käsitleva retrospektiiviga, mille käigus toodi koostöös Eesti Filmi Sihtasutusega ekraanile 40 kodumaise filmikunsti suurteost. Sellega tähistati Eesti filmi 90. aastapäeva.

16. september - ETV ekraanile tuli tagasi uues ülikonnas Telepoiss, kes juhatas edaspidi sisse õhtul kell 19.00 algava lastesaadete ploki "Lasteekraan". Värskenduskuuri tegi Jaak Palmse käe all valminud Telepoisile kunstnik Meelis Arulepp. Uuenenud Telepoisi animatsiooni autor oli A Film Eesti OÜ, muusikalise kujunduse tegi Priit Pajusaar. Müügile jõudsid Telepoisi-särgid ja lastelavastuse "Nõiakivi" (autor Heljo Mänd, lavastaja Uno Leies) kaks videokassetti ning avanes võimalus ka ETV koduleheküljelt alla laadida Telepoisi ekraanisäästjat, kus heade kommetega Telepoiss tegi inimestele kraapsu ning naeratas sõbralikult.

17. september - 16-osaline populaarne lastesari "Mõmmi ja aabits" (1976) üle 20 aasta taas ekraanil. Autor Heljo Mänd, režissöör Tiiu Vahi, lavastaja Kaarel Kilvet, toimetaja Lilian Põldre, kunstnik Gunta Randla.

17. september - Toomas Luhats sai ETV pressiesindajaks.

19. september - Alustas saatesari "Muusika ja elu". Autor ja saatejuht Igor Garšnek, toimetaja Mariina Mälk, režissöör Jaanus Nõgisto.

30. september - "Aktuaalne kaamera" läks eetrisse uue kujundusega. Kujunduse autor oli Inga Vares, tunnusmuusika kirjutas Urmas Lattikas, ilmateate ekraanigraafika kujundasid Aivar Kõue ning Helger Gustafson.

30. september - Lõpetati kogu ETV saatjate võrgu üleviimine kvaliteetsele stereohelile. Valgjärve saatja oli viimane ETV telesaatjatest, mis edastas saateid monos.

Oktoober - "Pealtnägija" jagas televaatajatele tasuta uusi, 1987. aastast pärit nokkmütse, mis saadeti ETV-sse kohe järgmisel päeval pärast Vahur Kersna saatelõiku, kus kurdeti, et pole enam saada häid mütse.

Oktoober - Et uuendada ETV tulekahjusignalisatsiooni süsteemi kuulutati välja riigihange Automaatse Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) ehitustööde ja hooldusteenuse tellimiseks, asendamaks kogu vananenud ATS-i kaasaegsega.

3. oktoober - Alustas poliitikamagasin "Parlament". Autor ja saatejuht Raivo Suni, režissöör Helen Valkna. Edaspidi toimetajad Sven Paulus, Anne Raiste, Elvis Joakit, režissöör Erle Veber.

20. oktoober - Otsesaade "Valimiste ööstuudio", mis jõudis vaatajateni Tartu ja Tallinna stuudiotest, otselülitustega Narva, Pärnusse, Kuressaarde ja Valka. Saatejuht Tallinnas Peeter Kaldre, Tartus Indrek Treufeldt, reporterid Rein Joamets, Ester Vilgats, Ragnar Kond, Ago Gaškov, Margus Muld ja Monika Tamla. Tartus oli režissöör Tarmo Krimm, Tallinnas Kalle Käesel.

21. oktoober - Publitsistikasari "Sankt-Peterburg - Tallinn" valmis koostöös Peterburi Televisiooni ja Balti Meedia keskusega. Saatejuhid Marika Kaasik ja Irina Mihhailitšenko.

24. oktoober - Neli aastat Moskvas töötanud Astrid Kannel tagasi Tallinnas. Lisaks "Välisilmale" sai temast vestlussaate "Punane tuba" üks saatejuht.

28. oktoober - ETV tõi ekraanile uuendatud vormis väitlussaate "Foorum". Saatejuht ning toimetaja Raivo Suni, režissöör Maarika Lauri.

28. oktoober - AA Visioon Stuudio toodetud päästeteenistujate tööd näitav tõsieluseriaal "112". Toimetaja Liina Pihlak, režissöör Eva-Katariina Taimre, produtsent Aarne Kraam.

November - Kutsuti kokku laiendatud programminõukogu, mille ülesandeks oli hinnata hetkel eetris olevat programmi ja teha ettepanekuid ning parandusi, mis aitaksid ETV-l olla senisest enam rahvuskultuurile oluliste väärtuste kandjaks. Laiendatud programminõukokku olid palutud Eesti ühiskonna arvamusliidrid Tiit Karuks, Hanno Soans, Andres Noormets, Tiia Teder, Rein Veidemann, Timo Steiner, David Vseviov, Jaak Lõhmus, Priit Hõbemägi, Sulev Valner, Margit Kilumets, Mihkel Mutt ja Ainar Ruussaar.

8. november - ETV kultuurisaadete peaprodutsendi Gerda Kordemetsa eestvedamisel taastati reedeõhtune teleteater, mille avas videomontaaž Eesti Draamateatri lavastusest "Aristokraadid Keila-Joa mõisas" (lavastaja Priit Pedajas). Vaheldumisi eesti tükkidega hakati näitama ka valikut maailma teatrisalvestustest.

21. november - ETV juhatuse esimees Ilmar Raag allkirjastas koos Eesti Suusaliidu presidendi Toomas Saviga Toompeal suusatamise maailma karikasarja (MK) etapi teleõiguste lepingu.

30. november - Eetris oli Vahur Kersna saade "Õnne 13, kümnes korrus" eesti kõigi aegade pikima ja menukaima teleseriaali "Õnne 13" (režissöör Tõnis Kask, stsenarist Teet Kallas, produtsent Raivo Suviste) tegemisest, millega tähistati ühtlasi seriaali 10. hooaja algust.

Detsember - Esimest korda pärast 1997. aastat jõudis ETV rahaliselt plussi - tulud ületasid kulusid.

Detsember - ETV-s toimusid operaatorite kursused, kus osales 35 inimest. Koolituse viisid läbi ETV peaoperaator Toomas Jürgens ning Filmimees OÜ juhataja Raivo Lugima.

2. detsember - Eesti Näitlejate Liidu, Eesti Esitajate Liidu ja ETV vahel sõlmiti kolmepoolne litsentsileping, mis andis ETV-le õiguse kasutada nendesse liitudesse kuuluvate näitlejate, lauljate ning muusikute loomingut.

4. detsember - Eetris oli uudisteprogrammi võttegrupi kümnepäevase Iraanis viibimise tulemusena valminud saade "Kui Allah tahab...". Autor Andres Kuusk, operaator Tauno Peit.

10. - 14. detsember - Monte Carlos toimunud maailma mainekaimal tantsusündmusel, Monaco tantsufoorumil osales ka Eesti Televisiooni ja sõltumatu tootja Digibox pooletunnine tantsufilm "Fluxus". Spetsiaalselt kaamerale lavastatud tantsufilmi idee sisaldas kontsentraati Vanemuise samanimelisest tantsuetendusest. Muusika autor Erkki-Sven Tüür, lavastaja Teet Kask, režissöör Rene Vilbre, operaator Manfred Vainokivi, produtsent Heidi Pruuli.

20. detsember - ETV ja Kontuur Leo Burnetti koostöös valminud hooaja 2001/2002 brändiklipid "Vaip", "De Niro" ja "Puder" pääsesid maailma ühe prestiižseimal, New Yorgi festivalil (The New York Festivals) ligi 2000 konkurendi seas finalistide hulka. Klippide idee autor ja režissöör Kaido Veermäe.

20. detsember - Jõulupeol premeeriti parimaid ja jagati tunnustust suvisele noorte kultuuriprojektile "Kulturg" ja suveprojektile "Me oleme Tallinnast". Saatejuhtide hulgas tõsteti esile Margus Saar ("Punane tuba"), režiipreemia sai Ruti Murusalu ("Tour de danse"), operaatoripreemia AK operaator Tauno Peit. ETV esimese professionaalse dublaaži eest kiideti "Tweenie-põngerjate" meeskonda. Ekraanigraafika leidliku arendamise eest premeeriti arvutigraafik Renee Kelomeest, edusammude eest oma programmi reklaamimise edendamisel eetris pälvisid tunnustust Rahel Selge ja Marek Miil. Tänati ka arhiivitöötajaid, kes hoolitsevad 47.000 tunni videomaterjalide hea käekäigu eest.

26. detsember - Üle mitme aasta jõudis ekraanile eestikeelne lastelavastuste sari "Buratino tegutseb jälle". Telelavastuse idee kasvas välja lavakunstikateedri 20. lennu lõpulavastusest "Burattino". Lastesaate stsenarist Wimberg ehk Jaak Urmet, režissöörid Karin Nurm, Stina Kordemets ja Salme-Riine Uibo, produtsent Margus Saar.

27. detsember - "Tähesadu" - spordihooaja 2002 pidulik lõpetamine. Saatejuhid Evelin Pang ja Lembitu Kuuse.

31. detsember - Aastavahetusprogrammi sidus tervikuks Andrus Kivirähu "Eesti matus" ainetel lavastatud Eesti Draamateatri etendus "Kolm korda üle õla". Lavastajad Priit Pedajas ja Ain Prosa, režissöör Karin Nurm. Vana-aastaõhtu diktorid Taavi Teplenkov, Jan Uuspõld ja Tiit Sukk.

31. detsember - Kolmandat hooaega alustas teatritevaheline viktoriinisaade "Bläkkpoks". Saatejuht Sepo Seeman.

31. detsember - ETV vaatajate osakaal 31. detsembril oli 20,7%, TV3-el 17,9%, Kanal 2-el 13,8%, ORT TEM-l 12,3%.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: