ETV 2001

Ülevaade Eesti Televisiooni tegemistest aastal 2001.

16. jaanuar - Tiina Kangro teatas oma lahkumisest programmidirektori ametist.

17. jaanuar - Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse juhatuse esimees Rein Ruudi teatas kavatsusest alustada 2001. aasta lõpus Tallinnas katseliselt eetritelevisiooni programmide digitaalset edastamist.

18. jaanuar - Emor Gallup Media tele- ja raadioauditooriumi uuringu andmeil kogus ETV vana aastaõhtul protsentuaalselt rohkem vaatajaid kui kolm Eesti telejaama kokku. ETV-d vaatas 31. detsembril 28,6%, TV 3 - 8,1%, Kanal 2 - 8% ja TV 1 - 5,8% vaatajaskonnast. Eelmisel aastavahetusel oli vaadatuim TV 3 25,2%, ETV 18,5%.

19. jaanuar - Riigikohtu loakogu andis menetlusloa TV 3 ja Kanal 2 edasikaebusele, milles erakanalid nõuavad ETV-lt 5,3 miljoni krooni. Mõlemad erakanalid nõuavad ETV-lt 2,66 miljonit krooni, mis maksti ETV-le ettemaksena perioodi eest 1999. aastal, kus ETV pidi hoiduma reklaami näitamisest, kuid tegelikult näitas seda. Varasemad Tallinna linnakohtu ja ringkonnakohtu otsused olid tehtud ETV kasuks.

29. jaanuar - Rene Vilbre nimetati ETV pearežissööriks.

Jaanuar - ETV loometöötajate ja tehniliste töötajate ametiühing saatis ETV juhtkonnale pöördumise, milles nõutakse ametiühingusse kuuluvate töötajate palga tõstmist 15% võrra. Ametiühingu esinaise Marika Tuusi ütlusel pole enamusel ETV töötajatest palka tõstetud 1997. aastast saadik.

Jaanuar - Hill & Knowltonist saab ETV ametlik suhtekorraldaja.

5. veebruar - Alustas hommikuprogramm "Terevisioon". Saatejuhid Marko Reikop ja Anu Välba, režissöör Eva-Katariina Taimre. Reedene hommikuprogramm valmib Tartus, saatejuhid olid Ave Marleen ja Andres Panksepp.

1. märts - Ringhäälingnõukogu toetas ETV taotlust võtta riigi garantiiga 77 miljonit krooni laenu kõigi finantskohustuste refinantseerimiseks.

13. märts - ETV esitas ringhäälingunõukogule aruteluks projekti "Eesti Televisiooni tegevusplaan 2001-2005".

29. märts - Ringhäälingunõukogu kinnitas Hagi Šeini koostatud "Avalik-õigusliku ringhäälinguprogrammi erapooletuse ja tasakaalustatuse põhimõtted" ning tegi ETV-le ja ER-le kohustuslikuks juhinduda neist põhimõtetest saadete ja programmide tootmisel ja eetrisse andmisel.

11. aprill - Eestit külastas EBU president Arne Wessberg. President kohtus peaminister Mart Laari, kultuuriminister Signe Kivi ja ringhäälingunõukogu liikmetega.

Aprill - Produtsendifirma OÜ Bestever lõpetas vastuolulisi arvamusi tekitanud saate "Esto-TV" tootmise. Eetris oli kokku 6 saadet. Toimetaja Juhan Ulfsak, režissöör Andres Maimik, saatejuhid Rain Tolk ja Ken Saan.

8. mai - Rahandusministeerium avaldas, et ei toeta ETV-le riigi garantiiga 77 miljoni krooni laenamist.

10. mai - ETV juhatus informeeris ringhäälingunõukogu, et ETV rahavood on muutumas hüppeliselt negatiivseks. Kui finantsküsimustes lahendust ei leita, tuleks kaaluda saadete tootmise ja edastamise lõpetamist juunikuus.

10. mai - ETV alustas Pärnu, Narva, Kohtla-Nõmme ja Rakvere piirkonnas programmi edastamist stereoheliga. ETV pilt varustati stereoheliga Starmani ja STV kaabeltelevisioonivõrkudes Tallinnas, selle lähiümbruses ja Viljandis. Kokku nägi ETV-d steroheliga pool miljonit inimest.

12. mai - Ivar Musta ja Maian Kärmase laul "Everybody" Tanel Padari, Dave Bentoni ning ansambli 2XL esituses võitis esikoha 46. Eurovisioni lauluvõistlusel Kopenhaagenis. 13. mail toimus Eesti eurolaulu delegatsiooni vastuvõtt Raekoja platsil, kus võitjaid tervitasid peaminister Mart Laar, Tallinna linnapea Jüri Mõis ja kultuuriminister Signe Kivi.

14. mai - Vastavalt 30. aprillil saavutatud kokkuleppele valmistas kultuuriministeerium ette ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis sisaldas ETV ja ER finantseerimisskeemi muutmist ja idee avalik-õigusliku ringhäälingu lepingust riigiga. Samuti koostas ministeerium Vabariigi Valitsuse määruse projekti "Ringhäälinguloa tasu suuruse määramisest", millega kehtestatakse tasu ringhäälingulubade eest regionaalses, üleriigilises ja rahvusvahelises televisioonivõrgus.

15. mai - Valitsus arutas ringhäälingunõukogu taotlust algatada Riigikogu otsuse eelnõu ETV-le riigi garantiiga laenu võtmiseks. Rahandusministrit kohustati koos ringhäälingunõukoguga leidma nädala jooksul konkreetsed lahendused ja esitama need valitsusele. Lahenduse osana tuleb käsitleda varem kokku lepitud põhimõtet, et reklaam viiakse ETV-st välja.

18. mai - Ringhäälingu Töötajate Ametiliidu (RTAL) ja ETV juhatuse läbirääkimised kollektiivlepingu sõlmimiseks ebaõnnestusid. Riiklik lepitaja teatas töörahu katkemisest. Hoiatusstreigi korraldamist arutatakse juuni alguses. Pooled ETV umbes 400 töötajast on RTAL liikmed.

18. mai - Toimus ringhäälingunõukogu ja rahandusministeeriumi esindajate kohtumine ETV finantseerimisküsimuste arutamiseks. Arutelul osalesid ka Tiit Sinissaar ja Siim Kallas.

22. mai - Vabariigi valitsus nõustus saatma Riigikogusse eelnõu riigi garantii andmiseks ETV poolt võetavale 37-miljonilisele laenule tähtajaga 10 aastat finantskohustuste refinantseerimiseks. Valitsus sidus otsuse kahe tingimusega: pädevad ministeeriumid peavad 5. juuniks koostama eelnõu ETV ja ER kujundamise kohta ühtseks avalik-õiguslikuks ringhäälinguorganisatsiooniks ning ETV nõustub sõlmima riigiga lepingu eelarveliste eraldiste kasutamiseks vastavalt 2001. aasta riigieelarve §-ga 5.

22. - 27. mai - ETV juhatuse esimees Aare Urm kritiseeris Eesti valitsuse avalik-õigusliku ringhäälingu vastast poliitikat. Viidates Urmile, väideti ajakirjanduses, et ETV võib jaanipäevaks programmi tootmise seisata ja loobuda Eurovisioni lauluvõistluse korraldamisest. See kutsus esile elava poleemika ETV finantseerimise ümber. Diskussioon pälvis ka uudisteagentuuride Reuters, DPA, BBC ja Interfax tähelepanu. Briti päevaleht "Daily Telegraph" teatas Urmile tuginedes, et ETV on sunnitud 2002. aasta Eurovisioni lauluvõistluse korraldamisest rahanappusel loobuma. Üritus võib toimuda Maltal. Ajalehe teatel pole Eestis sobivat kontserdipaika ega hotelle, lisaks on ETV-l kaelas 70 miljoni kroonine võlg, mille katteks raha laenamist ei soovi valitsus toetada. Reageeris ka mõjukas Saksa väljaanne Frankfurter Allgemeine Zeitung.

23. mai - TV 3 juhtkond teatas MTG meediakontserni Viasat televisioonide grupi toel, et on valmis korraldama Eurovisioni lauluvõistlust juhul, kui ETV seda teha ei suuda. TV 3 pole EBU liige.

28. mai - ETV juhatuse esimehe avaldused ja intervjuud seoses ETV rahastamise ja Eurovisioni lauluvõistlusega ning ETV probleemide jõudmine Eesti piiridest väljapoole kutsusid ringhäälingunõukogus esile arutelu Aare Urmi ametisse sobivusest.

29. mai - Valitsus kiitis heaks rahandusministeeriumi eelnõu anda riigi garantii ETV võetavale 37 miljoni kroonisele laenule. Eelnõu ei sisalda lisatingimust, mille kohaselt tuleks ETV-l laenu saamiseks sõlmida riigiga eelarveliste eraldiste kasutamise leping. Samuti ei ole eelnõus nõuet ETV ja ER kujundamiseks üheks avalik-õiguslikuks organisatsiooniks.

29. mai - ETV teatas ametlikult EBU-le, et on valmis korraldama Tallinnas 47. Eurovisioni lauluvõistluse lõppkontserdi.

30. mai - Emor Gallup Media andmetel vaatas 12. mail Eurovisioni lauluvõistlust 578 000 inimest ehk 49% eestimaalastest vanuses 12 - 74 aastat. 2000. aastal oli lauluvõistluse vaatajaid veelgi rohkem - 647 000.

31. mai - Aruteluks esitati Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Rahandusministeeriumi koostatud Eesti rahvusringhäälingu seaduse eelnõu ER ja ETV kujundamiseks ühtseks avalik-õiguslikuks ringhäälinguorganisatsiooniks.

7. juuni - Ringhäälingunõukogus toimus ETV juhatuse esimehe Aare Urmi umbusaldushääletus. Umbusalduse poolt oli 4 ja vastu 5 ringhäälingunõukogu liiget. Aare Urm jäi ametisse.

7. juuni - ETV tutvustas ringhäälingunõukogule "Aktuaalse kaamera" reorganiseerimise projekti, milleks otsustati reservist eraldada 1,5 miljonit krooni.

11. juuni - Ringhäälingunõukogu otsustas kokku kutsuda 47. Eurovisioni lauluvõistluse korraldamise nõukogu, kuhu kuuluvad kultuuriminister Signe Kivi, rahandusminister Siim Kallas, välisminister Toomas-Hendrik Ilves, siseminister Tarmo Loodus, peaministri nõunik Linnar Viik, Tallinna linnapea Tõnis Palts, Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Eesti Rahvuskultuurifondi esimees Eri Klas, ETV juhatuse esimees Aare Urm, ER juhatuse esimees Ain Saarna, ringhäälingunõukogu esimees Tiit Sinissaar ja liikmed Ignar Fjuk ja Andres Jõesaar.

12. juuni - Kultuuriminister tutvustas valitsuse istungil Eesti rahvusringhäälingu seaduse eelnõu, milles nähakse ette ETV ja ER ühendamine Eesti Rahvusringhäälinguks.

14. juuni - Riigikogu nõustus riigigarantii andmisega ETV Merita pangast võetavale 37 miljoni krooni suurusele laenule finantskohustuste refinantseerimiseks ja investeeringute rahastamiseks.

14. juuni - Äripäev teatas Maksuameti andmebaasile viidates, et ETV maksuvõlad (käibe- ja tulumaks) olid 1. juuni seisuga 12,2 miljonit krooni, lisaks peaks ETV tasuma intressi 3 miljonit krooni. Maikuu jooksul kasvasid ETV maksuvõlad 0,7 miljonit krooni.

26. juuni - Rahandusministeerium kinnitas, et toetab jätkuvalt ettepanekut viia reklaam ETV-st välja ning ühendada ETV ja ER juba 2001. aasta sügisel.

27. juuni - Alustas intervjuusari "Viies stuudio". Saatejuhid Ainar Ruussaar, Indrek Treufeldt, Andres Kuusk. Režissöör Kalle Käesel, toimetaja Renita Timak.

5. juuli - Ringhäälingute Liit tegi valitsusele ettepaneku lahutada ETV-st reklaami väljaviimise küsimus ETV ja ER ühendamise küsimusest, et kiirendada avalik-õigusliku ringhäälingu uue finantseerimisskeemi rakendumist.

5. juuli - Pärnu dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivali raames ETV ekraanil näidatud Arbo Tammiksaare filmi "Macbeth" lõpustseeni katkestamine kutsus esile nädalapäevad kestnud arutelu ajakirjanduses ja filmi teistkordse näitamise ETV-s.

10. juuli - Valitsus andis rahandusminister Siim Kallasele volituse allkirjastada Eesti Vabariigi ja Merita Bank PLC vahel leping ETV võetavale 37 miljoni krooni suurusele laenule riigigarantii andmise kohta. Laenu abil refinantseerib ETV osa olemaolevatest kohustustest ja teeb edasiseks tegevuseks vajalikke investeeringuid.

29. august - Eurovisioni lauluvõistluse nõukogu kiitis heaks lauluvõistluse korraldamise visiooni.

29. august - Populaarne saatejuht ja toimetaja Reet Oja lahkus ETV-st.

24. september - Koalitsiooninõukogu esimehe Andres Tarandi arvates peaks valitsus Riigikogu menetlusest tagasi võtma rahvusringhäälinguseaduse eelnõu. ETV ja ER ühendamist Eesti Rahvusringhäälinguks tuleks põhjalikumalt ette valmistada. Samasisulise ettepanekuga esines 26. septembril ka Rahvaerakond Mõõdukad juhatus.

September - Kanal 2 ja ajalehe Postimees koostöös käivitus uudistesaade "Uued uudised". Saatejuhid Urve Tiidus ja Olaf Suuder, produtsent Toomas Lepp.

3. oktoober - Ringhäälingu saatekeskus lülitas TV 1 saatjad ligi miljonilise võla pärast välja.

7. oktoober - Alustas saatesari "Tour de danse". Režissöör Ruti Murusalu, toimetaja Ruth Alaküla, hiljem Epp Ehand.

16. oktoober - Vabariigi valitsus toetas Kultuuriministeeriumi ettepanekut võtta Riigikogu menetlusest tagasi rahvusringhäälinguseaduse eelnõu, mis nägi ette ETV ja ER ühendamise Eesti Rahvusringhäälinguks.

17. oktoober - Ringhäälinguseaduse muutmise eelnõu (ETV-s reklaami edastamise lõpetamine, eratelekanalite litsentside maksustamine) esimene lugemine Riigikogus.

18. oktoober - Tarbijakaitseamet tegi ETV-le ettekirjutuse keelatud ajal viinareklaami esitamise eest. 7. novembril saatis kultuuriminister ringhäälingunõukogule ja Eesti Ringhäälingute Liidule märgukirja alkohoolsete jookide reklaamile kehtestatud nõuete sagedase rikkumise pärast.

23. oktoober - Eesti Telekom Grupi ettevõtted said Eurovisioni lauluvõistluse kuldsponsoriks. ETV-ga sõlmitud sponsorlepingu kohaselt toetab firma lauluvõistluse korraldamist 8 miljoni krooniga.

6. november - ETV juhatus tegi Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku viia ETV kultuuriministeeriumi haldusalast teede- ja sideministeeriumi haldusalasse televisiooni tehnoloogilise arengu ja digitaaltelevisiooni juurutamise kiirendamiseks.

16. november - Uudistestuudios süttis lae all olev elektrikaabel. Tuletõrjujad lokaliseerisid väikese põlengu mõne minutiga. Olulisi kahjustusi ei olnud.

16. november - Põlva maakohus lõpetas menetluse Vahur Kersna haldusõigusrikkumises süü tõendamatuse tõttu. Vahur Kersna ületas ajakirjandusliku eksperimendi käigus oktoobris "Pealtnägija" jaoks materjali kogudes korduvalt Eesti - Vene riigipiiri, näidates sellega ebaseadusliku piiriületuse lihtsust.

30. november - Puhkes avalik arutelu, kuidas paigutada teleprogrammi 24. veebruaril 2002. ajaliselt kokkulangevad Vabariigi Presidendi vastuvõtt ja Kristina Šmiguni 30 km sõit Salt Lake City taliolümpiamängudel. ETV otsutas, et otseülekandes edastatakse "Estonia" teatrist Vabariigi Presidendi kõne ja pidulik kontsert ning seejärel Salt Lake City taliolümpia naiste 30 km sõit. Suusavõistluse otseülekande lõppedes näidatakse videolindilt Presidendi vastuvõttu.

3. detsember - Eesti Eurovisioni lauluvõistlusele laekus rekordarv laule, kokku 90 võistlustööd. Zürii valis nende hulgast 10 finaallugu, mis võistlesid "Eurolaul 2002" lõppkontserdil 26. jaanuaril 2002 Tallinna Linnahallis.

5. detsember - Riigkogus oli teisel lugemisel ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (reklaami lõpetamine ETV-s 1.07.2002, avalik-õigusliku ringhäälingu rahastamispõhimõtete muutmine, eraringhäälingujaamade tegevuslitsentside maksustamine).

5. detsember - Eurovisioni lauluvõistluse juhatus valis õhtujuhtideks Annely Peebo ja Marko Matvere. Proovivõtetele kutsuti veel Hanna-Liina Võsa, Romi Erlach, Aigi Vahing, Elektra, Mart Sander, Mait Malmsten ja Hannes Võrno.

12. detsember - ETV alustas Eurovisioni lauluvõistluse piletite müüki Osta.ee portaalis internetioksjonil. Kolmes voorus said Eesti elanikud ja Eestis registreeritud juriidilised iskud osta 1500 piletit alghinnaga 4500 krooni. 19. detsembriks müüdi 610 piletit. Kõrgeim pileti eest makstud hind oli 7700 krooni. Kokku sai ETV oksjonit ligi 3 miljonit piletitulu. Ülejäänud piletid müüakse mujal Euroopas.

18. detsember - Ringhäälingunõukogu keelas ETV-l reklaamilepingute sõlmimise 2002. aasta II poolaastaks ning otsustas esitada vabariigi valitsusele taotluse anda ETV-le riigigarantii veel ühe laenu võtmiseks vanade võlgade ja kohustuste refinantseerimiseks kuni 40 miljonit krooni.

18. detsember - Mark Soosaare juhitud initsiatiivgrupp esitas Pärnu võimudele eelarve ja tegevuskava ETV Pärnu stuudio avamiseks 1.09.2002. Stuudio loomiseks kuluks 2,4 miljonit krooni, viie inimese töötasudeks lisaks 800 000 krooni aastas. Raha loodetakse saada ETV-lt, Pärnu linnavalitsuselt, Pärnu omavalitsuste liidult, fondidest ja sponsoritelt.

19. detsember - ERSK asendas ETV Tallinna 2. kanali ja Orissaare 11. kanali vanad saatjad, mis töötasid vastavalt 1980. ja 1965. aastast, moodsate saatjatega, mis parandas oluliselt telepildi kvaliteeti. 360 000 inimest said lisaks võimaluse vaadata ETV saateid stereoheliga. Kokku saab nüüd ETV pilti stereoheliga vastu võtta 960 000 inimest.

19. detsember - Tallinna linnakohus tunnistas ETV süüdi reklaamiseaduse rikkumises. Karistuseks 80 000 kroonine rahatrahv. Tarbijakaitseamet esitas ETV vastu hagi Saaremaa Vodka reklaami ebaseadusliku esitamise eest sarjas "Jürgensonid". ETV keeldus Tarbijakaitseameti oktoobrikuus tehtud ettekirjutust täitmast väites, et tegu on seriaali sponsori AS Ofelia registreeritud kaubamärgi näitamisega vastavalt sponsorlepingule, mis ei ole käsitatav reklaamina.

19. detsember - 2002. aasta riigieelarveseadusega eraldati avaliku ringhäälingu (ETV ja ER) toetuseks 217 495 700 krooni (sealhulgas 25 miljonit krooni riigipoolset kompensatsiooni seoses reklaamimüügi lõpetamisega ja 15 miljonit eraringhäälingujaamade tegevuslubade maksustamisest).

19. detsember - Riigikogu võttis vastu ringhäälinguseaduse muutmise seaduse. ETV alates 1. juulist 2002 reklaami ega otsepakkumist ei edasta ning ei kasuta sponsoreid oma saadete ja programmide hankimiseks, tootmiseks ja edastamiseks, v.a. EBU vahendusel omandatud programmides. Eratelekanalite tegevusload maksustati avaliku ringhäälingu kasuks. Edaspidi tugineb avaliku ringhäälingu finantseerimine kolmeaastasteks perioodideks koostatavatele arenguprogrammidele (esimene periood on 2003 - 2005), mille ringhäälingunõukogu esitab Riigikogule kinnitamiseks.

31. detsember - Alustas poliitiline nukushow "Pehmed ja karvased". Kunstnik ja lavastaja Hardi Volmer.

Detsember - Ilmus ETV siselehe "Telekäija" esimene number.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: