ETV 1999

Ülevaade Eesti Televisiooni tegemistest aastal 1999.

6. jaanuar - ETV teatel on tõenäoline, et leping erakanalitega katkestatakse ja reklaam naaseb ETV-sse.

7. jaanuar - ETV saatis erakanalitele lepinguprojekti, milles soovib saada reklaamist loobumise eest ajavahemikul 1.09.1999 - 31.12.2000 (16 kuud) 105 miljonit krooni. Eelneva 20-kuulise perioodi eest (1.01.98 - 31.08.99) sai ETV 50 miljonit krooni.

8. jaanuar - ETV juhatus otsustas jätkata läbirääkimisi erakanalitega uue reklaamist loobumise hüvitamise lepingu sõlmimiseks.

10. jaanuar - Algas Indrek Treufeldti autorisaade "Brauser" - pühapäevaõhtune nädalakokkuvõte. Režissöör Kalle Käesel, operaator Tauno Peit, toimetaja Renita Timak.

11. jaanuar - Ringhäälingunõukogu kinnitas ETV 1999. aasta tuludeks reklaamist loobumise eest 50 miljonit krooni. 2000. aastaks plaanib ETV küsida 78 miljonit.

Jaanuar - Jätkusid vaidlused ETV ja erakanalite vahel uue reklaamist loobumise kompensatsiooni lepingu sõlmimiseks perioodiks 1.09.1999 - 31.12.2000. ETV soovitud 105 miljonit krooni pidasid erakanalid ebareaalseks nõudmiseks. ETV tegi TV 1-le etteheiteid kompensatsiooniraha mittetähtaegse maksmise eest.

Jaanuar - TV3 ületas vaadatavuses esimest korda ETV osakaalu esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti, jäädes kogu nädala vaadatavuselt ETV-st veel maha.

1. veebruar - Vilja Palm lahkus ETV-st ja asus tööle Kanal 2 programmidirektorina. (Töötas selles ametis 31. juulini 2001)

2. veebruar - Eesti nelja telekanali esindajad Vallo Toomet (TV 1), Kris Taska (Kanal 2), Andres Jõesaar (TV 3) ja Toomas Lepp (ETV) saatsid Riigikogule ja valitsusele avaliku pöördumise, milles taotlesid ETV senise finantseerimise korra muutmist. Kirjas väljendati seisukohta, et ETV võiks jätkata ilma reklaamita, ent see nõuaks ETV stabiilset riigipoolset finantseerimist.

9. veebruar - Riigikogu ratifitseeris piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooni ja selle muutuste protokolli.

8. märts - ETV ja erakanalid sõlmisid reklaamist loobumise kompensatsioonilepingu, mille järgi ETV saab ajavahemikul 1.01.99 - 31.12.99. lisaks juba kokku lepitud 24 miljonile kroonile juurde 28 miljonit krooni. 1998. aasta eest sai ETV 36 miljonit krooni. Kavatsuste kohaselt maksavad erakanalid ETV-le 2000. aastal umbes 65 miljonit krooni ja leping sõlmitakse ETV teatel kindlasti.

14. märts - Suri ETV kauaaegne tehnikadirektor Leiger Põldma.

21. märts - Suri kauaaegne teletoimetaja, saatejuht ja viktoriinide "Vana hõbe" Hardi Tiidus.

22. märts - Valitsus algatas ringhäälinguseaduse muutmise eelnõu 4 SE I. Selle kohaselt kinnitatakse iga aasta riigieelarves eraldi osana Eesti Televisioonile toetus, mille suurus määratakse eelmise aasta baasilise toetuse summa korrutisest riigieelarve eelnõus esitatud keskmise prognoositava tarbijahindade kallinemise protsendiga, ent võttis eelnõu 28. aprillil 1999 enne täiskogul menetlemist tagasi.

26. märts - ETV teatas, et lükkab seriaali "Tõde ja õigus" tootmise hooaja võrra edasi.

7. aprill - Esimest korda oli koos ETV nõukoda koosseisus Eri Klas, David Vseviov, Linnar Viik, Jaan Õunapuu, Hannes Tammjärv, Mark Soosaar, Raimo Kägu, Maimu Berg, Tiit Nuudi ja Halliki Harro.

26. aprill - ETV algatas TV 1 omanikule Eesti Sõltumatu Televisiooni AS-ile reklaami kaotamise kompensatsiooni tasumata jätmise eest pankrotihoiatuse. TV 1 võlg oli ETV ütlusel 480 000 krooni.

28. aprill - Indrek Ibrus tegi ettepaneku luua Eestis venekeelne avalik-õiguslik telekanal.

29. aprill - ETV juhatus otsustas taotleda venekeelse telekanali asutamisele heakskiitu kultuuriministeeriumilt ja ringhäälingunõukogult. Esimest korda oli ETV sama taotlenud juba 1998. aasta märtsis.

3. mai - ETV juhatus katkestas reklaamimüügist loobumise lepingu erakanalitega ja taastas reklaami müügi ja edastamise ETV-s. Eelarvepuudujäägi täitmiseks peaks ETV müüma reklaami 38 miljoni krooni eest. (1999. aasta reklaamimüügi reaalseks tulemiks kujunes 9,6 miljonit krooni).

5. mai - ETV reklaamiturule naasmise tõttu loobus MTV OY TV1 ostmisplaanist.

11. mai - Valitsus arutas ETV-s reklaamimüügi taasalustamist ja teatas, et ei toeta reklaamimüügi ja sponsorluse kasutamist avalik-õigusliku programmi tootmises.

15. mai - Sai teatavaks, et ETV kaotas aprillis esimest korda vaadatavuse osakaalus TV 3-le. TV 3 vaadatavus oli aprillis 18,0%, ETV 17,1% Kanal 2 12,4%, TV 1 8,4%.

19. mai - ETV teatas, et on eelarveraskuste tõttu sunnitud omatoodangut vähendama. Viie kuuga on kulutatud üle poole 150-miljonilisest eelarvest.

23. mai - Tallinna linnakohus mõistis Urmas Oti süüdi Olev Remsu solvamises ajakirjas Nädal ja karistas teda 10 800 krooni suuruse trahviga. 21. septembril jättis Tallinna ringkonnakohus otsuse muutmata.

29. mai - 44. Eurovisioni lauluvõistlusel Jeruusalemmas sai Priit Pajusaare, Glen Pilvre, Kaari Sillamaa ja Maian-Anna Kärmase laul "Diamond of Night", mille esitas Evelin Samuel, 6. koha.

7. juuni - Kaheksa ETV juhatuse kümnest liikmest (Aarne Rannamäe, Anneli Viita (Turkin), Heidi Pruuli, Jaanus Nõgisto, Mariina Mälk, Priit Kuulberg, Tiina Kangro, Aare Tilk (juhatusse kuulusid veel Toomas Lepp ja Toomas Uba) teatasid oma tagasiastumisest ja pöördusid ringhäälingunõukogu poole palvega kaaluda ETV peadirektori Toomas Lepa sobivust ametikohale.

15. juuni - Ringhäälingunõukogu esimehe Paul-Eerik Rummo teatel pole tal Toomas Lepale etteheiteid. ETV kahjumi põhjuseks peeti liiga optimistlikult koostatud eelarvet.

16. juuni - Riigikogu võttis vastu ringhäälinguseaduse muutmise seaduse. Ulatuslike parandustega loodi õiguslikud alused Eestis tegutsevate ringhäälinguorganisatsioonide poolt edastatavate televisioonisaadete ja -programmide vastavuse tagamiseks Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingute nõuetele. Täpsustati mitmeid mõisteid, omatoodangu ja Euroopa päritolu toodangu mahunõudeid, samuti nõudeid programmide edastamise ja taasedastamise, vastulause esitamise, autoriõiguse tagamise, reklaami, otsepakkumise ja sponsorluse ning ringhäälingu järelevalve ja vastutuse teostamise kohta. Seadust täiendati ka §-ga 61 "Poliitiline tasakaalustatus".

26. juuni - Ringhäälingunõukogu avaldas, et 15. juunil nõukoguni jõudnud ETV 1998. majandusaasta aruanne näitas 9,6-miljonilist kahjumit. Tegelik kahjum olevat 17,6 miljonit, sest erakanalid tegid rekaamist loobumise kompensatsiooni lepingu muutuse (10.09.1998) kohaselt ettemakse 1999. aasta esimese poole eest 8 miljoni krooni ulatuses juba 1998. aasta 31. detsembril.

28. juuni - Ringhäälingunõukogu liige Lepo Sumera tegi Toomas Lepale ettepaneku tagasi astuda. Selle poolt olid ka Paul-Eerik Rummo, Andres Herkel ja Peeter Vihalemm. Vastu olid 4 nõukogu liiget, üks puudus.

8. juuli - Ringhäälingunõukogu võttis päevakorrast maha küsimuse Toomas Lepa umbusaldamisest ja tegi talle ettepaneku moodustada ETV uus 4-liikmeline juhatus, võimalikud kandidaadid Tiina Kangro, Anneli Viita (Turkin) ja Tarmo Krimm.

12. juuli - Tiina Kangro, Anneli Viita ja Tarmo Krimm nõustusid töötama ETV uues juhatuses.

6. august - Rahandusministeeriumis valminud esialgsete arvestuste järgi oleks ühtse ringhäälingukompanii moodustamise ja restruktureerimisega võimalik säästa 86,3 miljonit krooni, mis tähendaks ETV ja ER toetuse vähendamist 50% võrra. Eelnevalt oli kavandatud ER toetuseks 78,9 ja ETV toetuseks 93,6 miljonit krooni.

7. august - ETV teatas, et läheb 1. jaanuarist 2000 üle uuele produtsendisüsteemile, mis tähendab üleminekut struktuuri rahastamiselt programmi rahastamisele, konkursi korraldamist peaprodutsentide leidmiseks ja umbes 150 inimese koondamist.

12. august - ETV teatas, et alustab koos EBU-ga uue ringhäälinguseaduse eelnõu väljatöötamist.

16. august - ETV alustas üleminekut uuele struktuurile. Moodustati režissööride-assistentide ja toimetajate-produtsentide osakonnad. Pärast peaprodutsentide konkursi lõppu peatoimetajate ametikohad koondati. Ringhäälingunõukogule tehti ettepanek moodustada AS ETV Tehniline Keskus, AS ETV Tõlkebüroo, AS Balti Vahendaja ja AS ETV Haldus. Kavas oli vähendada ETV koosseisu 200 inimeseni.

August - 2000. aasta eelarveprotsessi käigus tegi rahandusministeerium kultuuriministeeriumile ettepaneku liita ETV ja ER, et vähendada kulutusi ringhäälingule.

August - TV 3 turuosa reklaamiturul kasvas 1. poolaastal hinnanguliselt 50 - 55%. Kanal 2 turuosaks prognoositi 30%, TV 1 + ORT ühisosaks 22% ja ETV osaks 3%. Asjatundjad prognoosisid 1999. aastaks reklaamituru 10%-list langust võrreldes 1998. aastaga.

August - Moodustati Eesti Kino- ja Teleoperaatorite Liit, juhatuses Vladimir Bogatkin (esimees), Toomas Jürgens ja Peeter Tungal.

2. september - Sai teatavaks Kultuuriministeeriumi idee kärpida ETV ja ER eelarvet 30% ning säilitada edaspidi vaid üks avalik-õiguslik tele- ja kaks raadiokanalit.

6. september - Ringhäälingunõukogu teatas, et ei toeta Kultuuriministeeriumi kava ETV ja ER kulude vähendamiseks järgmisel aastal 30%. Samas kiitis nõukogu heaks ETV kava ülemineku uuele programmikesksele rahastamisele ja produtsentide süsteemile.

14. september - ETV-s sai koondamisteate 83 inimest. Koondamisega valmistati ette üleminekut produtsendisüsteemile 2000. aasta algusest.

20. september - Ringhäälingunõukogu lubas ETV-l puudujäägi katmiseks võtta Hansapangast 20 miljonit laenu 5,5 aastaks 10%-lise aastaintressi ja pooleaastase laenupuhkusega.

September - Ringhäälingu Saatekeskus lülitas Sideameti soovitusel ETV saatevõrgu SECAM-süsteemist ümber PAL-i. Toomas Lepp pidas seda vägivaldseks ja ebaseaduslikuks.

September - Teatati kavatsusest rakendada produtsendisüsteem alates 1. jaanuarist 2000. 5. oktoobril korraldatud konkursil 10 peaprodutsendi ja kolme väliskorrespondendi ametikohale kandideeris 37 inimest.

29.september - Algas saatesari "Pealtnägija". Saatejuhid Vahur Kersna ja Mihkel Kärmas, režissöör Maire Radsin, toimatajad Mariina Mälk ja Katrin Vaga, assistendid Katrin Tõnts ja Jaak Tammearu, produtsent Piret Priisaar.

17. oktoober - ETV Saaremaa toimetusest edastati esimest korda otsepilt valguskaabli abil Tallinna. Saates "Valimiste ööstuudio" oli kolm otselülitust, saatejuhid Urve Tiidus ja Aare Laine.

30. oktoober - Valiti seitse peaprodutsenti - Andres Kuusk (uudistesaated), Reet Oja (hommikuprogramm), Heidi Pruuli (muusikasaated), Pavel Ivanov (venekeelsed saated), Toomas Uba (spordisaated), Gerda Kordemets (kultuurisaated) ja Eero Spriit (meelelahutussaated).

15. november - Lastesaadete peaprodutsendiks sai Rao Heidmets ja publitsistikasaadete peaprodutsendiks Veiko Lõhmus.

19. november - Juhatus taotles riigieelarvest tuleva toetuse suurendamist. Avalduses süüdistati valitsust ETV tahtlikus ja teadlikus taandarendamises.

24. november - Tarmo Krimm, ETV tehnika- ja tootmisdirektor ning juhatuse liige, esitas lahkumisavalduse.

29. november - Avalikustati kavatsus alustada detsembris või hiljemalt 2000. aasta alguses kaabelkanalites venekeelse sünkroontõlkega programmi ETV 2 edastamist. Ringhäälingunõukogu seda kavatsust ei aktsepteerinud.

29. november - Astrid Kannel valiti ETV Moskva korrespondendiks ja Neeme Raud New Yorgi korrespondendiks. Brüsseli korrespondendi koht jäi täitmata.

13. detsember - Ringhäälingunõukogu vallandas ETV peadirektori Toomas Lepa suutmatuse pärast korraldada avalik-õigusliku telekanali tööd ja rahaasju. Uue peadirektori valimiseni määrati ETV-d juhtima programmidirektor Tiina Kangro. Toomas Lepp teatas, et vaidlustab oma vallandamise töövaidluskomisjonis.

14. detsember - Riigikogu opositsioon asus kaitsma tagandatud peadirektorit Toomas Leppa, nimetades tema vallandamist võimuliidu poliitiliseks küünilisuseks. Ühisavalduses kutsus opositsioon riigikogu liikmeid Paul-Eerik Rummot ja Andres Herkelit ringhäälingunõukogust tagasi astuma.

22. detsember - ETV juhtkond teatas, et seriaali "Tõde ja õigus" tootmist ei ole finantspõhjustel võimalik jätkata.

30. detsember - Kanal 2 ja TV 3 esitasid Tallinna linnakohtule hagi ETV vastu, milles nõuti tagasi ETV-s reklaami näitamisest hoidumise eest makstud 1999. aasta teise kvartali kompensatsioon 5,4 miljonit krooni, sest ETV lõpetas ühepoolselt lepingu ja hakkas taas reklaami müüma.

Detsember - ETV juhatus otsustas vähendada 2000. aastal originaalsaadete mahtu 1000 tunni võrra.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: