Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiskampaania kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus

 

Kinnitatud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu 19.02.2019 koosoleku otsusega nr 3.1.

 

1. Üldsätted

1.1. Valimiskampaania kajastamise periood algab Eesti Rahvusringhäälingu (edaspidi ERR) programmides ja internetiportaalides 6. aprillil 2019 ja lõpeb 25. mail 2019 kell 00.00.
1.2. Valimiskampaania kajastamine antud korra tähenduses on erakondade ja kandidaatide sihipärane tutvustamine eesmärgiga tagada valijate igakülgne informeeritus.
1.3. ERR-i programmides ja portaalides järgitakse valimiskampaania kajastamisel sõltumatuse, erapooletuse ja tasakaalustatuse nõudeid.
1.4. ERR-i programmid ja portaalid edastavad Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse ametlikke teateid.
1.5. Valimiskampaania kajastamise perioodil ja valimispäeval 26. mail 2019 ei tegutse kandidaadid ERR-i saatejuhtide, kommentaatorite ega reporteritena.
1.6. ERR ei anna oma kajastuses alusetut eelist kandidaatidele, kes tegutsevad kampaania ajal avalikes ametites.
1.7. ERR-il on õigus valimisi puudutavaid materjale toimetada ja jätta avaldamata lähtudes käesolevast korrast, ERR-i heast tavast ja seadustest.
1.8. ERR-i programmid, portaalid ja sotsiaalmeediakontod ei edasta valimisreklaami.

2. Valimiskampaania kajastamine teleprogrammides

ETV

2.1. ETV programmis on kolm valimisväitlust “Valimisstuudio“ pikkusega vähemalt 75 minutit.
2.2. ETV esimesed kaks valimisväitlust on temaatilised (julgeoleku- ja välispoliitika; majandus- ja sotsiaalpoliitika). Väitluses osaleb igast kandideerivast erakonnast üks kandidaat.
2.3. Kolmas väitlus on erakondade esinumbrite vahel.
2.4. ERR palub erakondadel, kes saavad kutse “Valimisstuudiosse”, teatada ERR-ile neid esindava isiku nime hiljemalt kuus päeva enne saadet. Põhjendatud asjaolude ilmnemisel võib erakond juba esitatud kandidaadi asendada, teavitades sellest ERR-i esimesel võimalusel. Sama kandidaat ei saa osaleda mitmes ETV valimisväitluses.

ETV+

2.5. ETV+ programmis on kaks venekeelset valimisväitlust pikkusega vähemalt 75 minutit.
2.6. ETV+ valimisväitlustes osalevad erakondade nimetatud kandidaadid, üks igast kandideerivast erakonnast. Sama kandidaat ei saa osaleda mitmes ETV+ valimisväitluses.

3. Valimiskampaania kajastamine raadioprogrammides

Vikerraadio

3.1. Vikerraadio teeb kuni 55 minuti pikkused intervjuud erakondade valimisnimekirjade esinumbritega.
3.2. Üksikkandidaadid saavad valimiseelsel perioodil sõna Vikerraadio saates “Uudis+” intervjuu vormis.

Raadio 4

3.3. Raadio 4 eetris on kolm venekeelset temaatilist valimisväitlust, kus osalevad erakondade nimetatud kandidaadid, üks igast kandideerivast erakonnast.
3.4. Raadio 4 tutvustab päevakajalises saates “Üksikasjad” (“Podrobnosti”) erakondade valimisplatvorme ja üksikkandidaate.

Raadio 2

3.5. Raadio 2 teeb saates “Achtung! Lobjakas” intervjuud iga valimisnimekirja ühe kandidaadiga.

4. Valimiskampaania kajastamine portaalis err.ee

4.1. Rahvusringhäälingu valimisportaalis valimised.err.ee (edaspidi valimisportaal) avaldatakse kõik tele- ja raadioprogrammide eetris olnud valimiste teemalised saated ning täiendatakse neid uudiste, kandidaatide nimekirjade ja valimisi puudutava praktilise infoga.
4.2. Valimisportaalis on üksikkandidaatidel ja erakondadel võimalus esitada kuni kolme minutiline pöördumine oma programmi tutvustamiseks. Pöördumised salvestatakse ERRi uudistemajas Tallinnas.

5. Rakendamine

5.1. Käesolev kord on täitmiseks kõigile ERR-i töötajatele.
5.2. Korra täitmise eest vastutavad programmide ja portaalide peatoimetajad.
5.3. Vaidlustused ja kaebused korra rakendamise kohta lahendab ERR-i ajakirjanduseetika nõunik (meediaeetika@err.ee).
5.4. ERR-i programmides on lisaks eelkirjeldatule ka teisi valimisteemasid puudutavaid saateid, kus järgitakse tavapäraselt tasakaalustuse ja erapooletuse põhimõtteid.

 

***

 

Riigikogu valimiskampaania kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus 2019. aastal

Kinnitatud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu 11.12.2018 otsusega nr 5.1
Muudetud nõukogu 29.01.2019 otsusega 1.1.


1. Üldsätted

1.1. Valimiskampaania kajastamise periood käesoleva korra alusel algab Eesti Rahvusringhäälingu (edaspidi ERR) programmides ja veebiportaalis 17. jaanuaril 2019 kell 00.00 ja lõpeb 2. märtsil 2019 kell 24.00.

1.2. Valimiskampaania kajastamine antud korra tähenduses on erakondade ja kandidaatide sihipärane tutvustamine eesmärgiga tagada valijate igakülgne informeeritus.

1.3. ERR-i programmid ja portaalid edastavad Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse ametlikke teateid.

1.4. ERR-i programmides ja portaalides järgitakse valimiste kajastamisel sõltumatuse, erapooletuse ja tasakaalustatuse nõudeid.

1.5. Valimiskampaania kajastamise perioodil ja valimispäeval 3. märtsil 2019 ei tegutse kandidaadid ERR-i saatejuhtide, kommentaatorite ega reporteritena.

1.6. ERR ei anna oma kajastuses alusetut eelist kandidaatidele, kes tegutsevad kampaania ajal avalikes ametites.

1.7. ERR-il on õigus valimisi puudutavaid materjale toimetada ja jätta avaldamata, lähtudes kehtivatest õigusaktidest, käesolevast korrast ja ERR-i heast tavast.

1.8. ERR-i programmid, portaalid ja sotsiaalmeediakontod ei edasta valimisreklaami.

2. Valimiskampaania kajastamine ERR-i teleprogrammides

ETV

2.1. ETV programmis on neli 75-minutilist temaatilist valimissaadet „Valimisstuudio“. Igas väitluses on esindatud erakonnad, kes on üles seadnud täisnimekirja (125 kandidaati).

2.2. Täisnimekirjade esinumbrite väitlus on 2. märtsil 2019 pikkusega 90 minutit.

2.3. ERR palub erakondadel, kes saavad kutse “Valimisstuudiosse”, teatada ERR-ile neid esindava isiku nime hiljemalt kuus päeva enne saadet. Põhjendatud asjaolude ilmnemisel võib erakond juba esitatud kandidaadi asendada, teavitades sellest ERR-i esimesel võimalusel. Sama kandidaat ei saa osaleda mitmes ETV valimissaates.

ETV+

2.4. ETV+ annab eetrisse vähemalt neli valimiseelset väitlussaadet. Valimisväitlused on eetris kolmapäeviti alates 6. veebruarist 2019. Iga valimistel osalev erakond saab osaleda vähemalt kahes saates. Iga kandidaat võib esineda ühes saates.

3. Valimiskampaania kajastamine ERR-i raadioprogrammides

Vikerraadio

3.1. Valimiste eelsetel nädalatel on saate “Reporteritund” asemel eetris saade “Vastasseis”, kus omavahel väitlevad kahe erakonna peaministrikandidaadid. Saate pikkus on kuni 55 minutit. Saates osalevad erakonnad, kes on välja pannud täisnimekirja. Iga kvalifitseeruv erakond saab esineda ühes saates. Saates osalemise järjekorra ning väitluspaarid otsustab Vikerraadio toimetus. Kui registreerunud erakondi on paaritu arv, osaleb ühes saates kolm peaministrikandidaati.

3.2. Jaanuaris ja veebruaris on eetris kuni kuus väitlussaadet. ERR palub erakonnal etteantud kriteeriumide põhjal nimetada väitluses osalejad (nt uued tulijad poliitikas, maapiirkondade esindajad vms). Väitluses osalevad korraga kuni viie erakonna esindajad.

3.3. Vikerraadio valimissaadetes ja valimissaates „Vastasseis“ saab üks kandidaat osaleda vaid ühe korra.

3.4. Üksikkandidaadid saavad valimiseelsel perioodil sõna Vikerraadio saate “Uudis+” erirubriigis, kus iga üksikkandidaadi intervjuuks on aega kuni 10 minutit.

Raadio 4

3.5. Veebruaris on Raadio 4 eetris kaheksa temaatilist väitlussaadet (neljal teemal, igaüks kuni 55 min pikk). Igas saates osalevad korraga kuni viie erakonna esindajad. Iga erakond saab võimaluse osaleda neli korda; üks esindaja võib osaleda kuni kaks korda. Saated toimuvad ajavahemikul 18.-28. veebruar 2019.

3.6. Alates 4. veebruarist 2019 on Raadio 4 hommikuprogrammis erirubriik "5 küsimust kandidaadile". ERR annab võimaluse kõigile erakondadele saata intervjuuks saatesse oma esindaja.

Raadio 2

3.7. Raadio 2 annab valimiseelsetel nädalatel oma hommikuprogrammis eetrisse meelelahutusliku teadmistekontrolli "Riigieksam", kuhu kutsutakse erakondade kõige nooremad kandidaadid koos peaministrikandidaatide või nimekirjade esinumbritega. 

4. Valimiskampaania kajastamine portaalis err.ee

4.1. Rahvusringhäälingu valimisportaalis valimised.err.ee (edaspidi valimisportaal) avaldatakse kõik tele- ja raadioprogrammide eetris olnud valimiste teemalised saated ning täiendatakse neid uudiste, kandidaatide nimekirjade ja valimisi puudutava praktilise informatsiooniga.

4.2. Valimisportaalis avaldatakse koostöös valimiskomisjoniga kõik valimisnimekirjad.

4.3. Valimisportaalis on üksikkandidaatidel ja erakondadel võimalus esitada kuni kolme minutiline pöördumine oma programmi tutvustamiseks. Pöördumised salvestatakse ERRi uudistemajas Tallinnas.

5. Rakendamine

5.1. Käesolev kord on täitmiseks kõigile ERR-i töötajatele.

5.2. Korra täitmise eest vastutavad programmide ja portaalide peatoimetajad.

5.3. Vaidlustused ja kaebused korra rakendamise kohta lahendab ERR-i ajakirjanduseetika nõunik (meediaeetika@err.ee).

5.4. ERR-i programmides on lisaks eelkirjeldatule ka teisi valimisteemasid puudutavaid saateid, kus järgitakse tavapäraselt tasakaalustuse ja erapooletuse põhimõtteid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.