Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus 2017. aastal

KINNITATUD Rahvusringhäälingu nõukogu 15.08.2017 a. otsusega nr 3.2.

1. Üldsätted

1.1. Valimiste kajastamise eesmärk on anda valijale ülevaade kohaliku võimuga seotud probleemidest ja teavitada valijat kohaliku omavalitsuse pädevuses olevatest ülesannetest. Seejuures peetakse oluliseks võimalikult ulatuslikku erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide erinevate seisukohtade kajastamist.

1.2. Eesti Rahvusringhäälingu (edaspidi Rahvusringhääling) programmides ja internetiportaalides järgitakse valimiste kajastamisel sõltumatuse, erapooletuse ja tasakaalustatuse nõudeid.

1.3. Valimiste kajastamise periood Rahvusringhäälingu programmides ja internetiportaalides algab 11.09.2017 kell 00:00 - ja lõpeb 14.10.2017 kell 24:00.

1.4. Rahvusringhäälingu programmid ja internetiportaalid edastavad Vabariigi Valimiskomisjoni ametlikke teateid.

1.5. Valimiste kajastamise perioodil ja valimispäeval 15. oktoobril 2017 ei tegutse kandidaadid Rahvusringhäälingu saatejuhtide, kommentaatorite ega reporteritena.

1.6. Rahvusringhääling pöörab tähelepanu asjaolule, et mitte tekitada oma kajastuses alusetut eelist kandidaatidele, kes tegutsevad kampaania ajal avalikes ametites.

1.7. Rahvusringhäälingul on õigus valimisi puudutavaid materjale toimetada ja jätta avaldamata lähtudes kehtivatest õigusaktidest, käesolevast korrast ja Rahvusringhäälingu heast tavast.

2. Valimiste kajastamine Rahvusringhäälingu kohalike valimiste eriportaalis

2.1. Rahvusringhäälingu valimisportaalis valimised.err.ee avaldatakse kõik tele- ja raadioprogrammide eetris olnud valimiste teemalised saated ning täiendatakse neid uudiste, kandidaatide nimekirjade ja valimisi puudutava praktilise informatsiooniga.

2.2. Valimisportaalis avaldatakse koostöös Vabariigi Valimiskomisjoniga omavalitsuste kaupa kõik valimisnimekirjad.

2.3. Valimisportaal koos ETVga loob erilahenduse valimiste kajastamiseks, mis hõlmab portaali, televisiooni ja sotsiaalmeediat.

3. Valimiste kajastamine Rahvusringhäälingu teleprogrammides

3.1. Uudistesaated ja ETV ja ETV+ päevakajalised saated annavad teavet valimiste käigust.

3.2. ETV ja ETV+ kanalitel edastatakse vähemalt neli valimisväitlust mõlemas kanalis.

3.3. Igas väitluses on üldjuhul kuni seitse külalist (kandidaati). Külaliste valikul lähtutakse erakondade ja valimisliitude platvormi terviklikkusest ning valimisnimekirja pikkusest.

3.4. Punktis 3.2. mainitud saadete täpse arvu, saate teemad otsustab Rahvusringhäälingu juhatus vastava toimetuse ettepanekul hiljemalt 14. septembriks 2017 ja see avalikustatakse Rahvusringhäälingu veebilehel.

3.5. Erakonnad ja valimisliidud, kes on saanud kutse saates osalemiseks, nimetavad neid esindava isiku hiljemalt 5 päeva enne järgmist saadet. Juhul, kui erakonnad või valimisliidud ei esita nimetatud aja jooksul oma esindajat, kaotavad nad võimaluse saates osaleda.

4. Valimiste kajastamine Rahvusringhäälingu raadioprogrammides

4.1. Uudistesaated ja Vikerraadio, Raadio 4 ning Raadio 2 päevakajalised saated annavad teavet valimiste käigust. Klassikaraadio ja Raadio Tallinn valimisi erisaadetega ei kajasta.

4.2. Vikerraadios ja Raadio 4-s on vähemalt kolm kandidaatide väitlussaadet: igas saates on üldjuhul kuni kuus külalist (kandidaati). Külaliste valikul lähtutakse erakondade ja valimisliitude platvormi terviklikkusest ning valimisnimekirja pikkusest.

4.3. Raadio 2 annab eetrisse temaatilised valimisdebatid, kus kaks nädalat enne valimispäeva on stuudios Tallinna, Tartu ja Pärnu valimisliitude ja Riigikogus esindamata erakondade esinumbrid ning valimiseelsel nädalal Riigikogus esindatud erakondade Tallinna, Tartu ja Pärnu esinumbrid.

4.4. Punktis 4.2 ja 4.3 nimetatud saadete täpse arvu ja saate teemad otsustab Rahvusringhäälingu juhatus vastava toimetuse ettepanekul hiljemalt 14. septembriks 2017 ja see avalikustatakse Rahvusringhäälingu veebilehel.