ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEST

Eesti Rahvusringhäälinguga (ERR) suhtlemisel võivad Teie isikuandmed sattuda meie käsutusse: näiteks kui meile kirjutate, esitate teabenõude või selgitustaotluse või kandideerite ERR-i tööle. Samuti töötleme Teie isikuandmed, kui täidame meile Eesti Rahvusringhäälingu seadusega pandud ülesandeid.

Käesolev privaatsuspoliitika annab Teile ülevaate isikuandmete töötlemise põhimõtetest ERR-is.

1. Isikuandmete vastutav töötleja on
Eesti Rahvusringhääling
Registrikood 74002322
Postiaadress Gonsiori 27 15029 Tallinn

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk
ERR töötleb isikuandmeid ERR-ile seadusega pandud ülesannete ja kohustuste täitmiseks (sh ajakirjanduslikul eesmärgil), teenuste osutamiseks (nt ERR pood, arhiiv, portaalid), sõlmitud lepingute täitmiseks ning lepingutest tulenevate õiguste (sh autoriõiguste) realiseerimiseks.

3. Isikuandmete töötlemise viis
ERR töötleb ja säilitab meile avaldatud isikuandmeid hoolikalt ja kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

4. Isikuandmete töötlemise ulatus ning kättesaadavaks tegemine avalikkusele:
Teie isikuandmeid, mis on ERR-ile teatavaks saanud tulenevalt õigusaktidest, seadusega pandud ülesannete täitmisel, sõlmitud lepingust või teenuse osutamise teel, töötleb ERR ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
Mõned näited isikuandmete töötlemisest ERR-is:
4.1. Kui külastate ERR-i kodulehekülgi, siis piirduvad Teie kohta kogutavad andmed üldjuhul Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga). Juhul, kui sisestate meie kodulehele mõne kommentaari, töödeldakse lisaks IP-aadressile
ka Teie kasutajanime, vestluses osalemisel ka muid registreerimistaotluses nõutud andmeid.
ERR-i internetipõhiseid arhiive on võimalik kasutada üksnes ennast ID-kaardi või mobiil-ID abil autentides. Sel juhul töötleme lisaks IP-aadressile ka Teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi, isikutunnistuse sertifikaadi numbrit või telefoninumbrit.
ERR ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning kasutab kogutud isikuandmeid üksnes teenuse osutamiseks, seadusest tulenevate õiguste ja kohustuste realiseerimiseks, statistilistel eesmärkidel ning ebasobivate postituste puhul ka IP-aadressi blokeerimiseks.
4.2. Kui pöördute ERR-i poole teabenõude, selgitustaotluse või märgukirjaga või olete ERR-iga sõlminud lepingu, siis on nimetatud dokumentide andmestik nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris. Teie isikuandmetest on näha kirja saatja või lepingu poole nimi. Kirjavahetuse sisu on nähtav juhul, kui ERR ei ole sellele kehtestanud juurdepääsupiirangut. ERR määrab kirjavahetuse asutusesiseseks kasutamiseks avaliku teabe seaduse §-s 35 sätestatud juhtudel, muuhulgas kui kirjavahetus sisaldab delikaatseid isikuandmeid või muid isikuandmeid, millele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt Teie eraelu puutumatust.
4.3. Meile tööle kandideerides lähtub ERR kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest. ERR eeldab, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võib suhelda. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning õigus nendega tutvuda. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse vaidlustamistähtaja jooksul.
4.4. Ajakirjanduslikul eesmärgil töödeldakse Teie isikuandmeid, kui Teie isikut kajastatakse mõnes saates või artiklis. Sellisel juhul kogutakse lisaks Teie nimele Teie salvestatud kujutis jm andmed, mida Te iseenda kohta olete ERR-ile avaldanud või mis
on ERR-ile muul viisil avalike allikate kaudu teatavaks saanud. Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõikele 2 võib isikuandmeid ilma andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Andmete avalikustamine ei tohi ülemääraselt kahjustada andmesubjekti õigusi.
Ajakirjanduseetika põhimõtted on sätestatud Eesti ajakirjanduseetika koodeksis ja ERR-i Heas Tavas.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele:
ERR võib Teie isikuandmeid edastada asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus (nt isikutele, kes on seotud Teiega sõlmitud lepingu täitmisega).

6. Seoses isikuandmete töötlemisega on Teil õigus:
6.1. tutvuda andmetega, mida ERR on Teie kohta kogunud. Üldjuhul väljastame andmed Teie soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Andmete väljastamise eest paberil võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest. Digitaalsete materjalide puhul on ERR-il õigus küsida Teilt materjali väljastamisega seotud tehnilise kulu hüvitamist (sh andmekandja maksumus);
6.2. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
6.3. nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmete kustutamist või andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist juhul, kui Teie isikuandmete kasutamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust.
6.4. ERR jätab Teie punktis 6.1.-6.3 loetletud taotluse rahuldamata, kui Teie nõue on põhjendamatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad seadusest.
6.5. Oma õiguste kaitseks on Teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Lisainfo saamiseks palun pöörduge telefonil 628 4100 või saatke kiri aadressile err@err.ee

 

350x200

Töötleme ja säilitame meile avaldatud isikuandmeid hoolikalt ja kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega

 

reCaptcha:
* - märgitud andmeväljad on kohustuslikud.
Palun tippige reCaptcha kontrollreale pildil kuvatud tekst.
Sisestatud kontrolltekst ei ühtinud, palun sisestage uuesti.

Teade toimetusele edastatud

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.