Rahvusringhäälingu nõukogu poolt kinnitatud
eelarved ja majandusaruanded

vt. ka ERR planeerimise ja aruandluse protsessikaart