Meediauuringud

Eesti Rahvusringhäälingu uuringukeskus on 2007. aastal asutatud avalik-õigusliku ringhäälingu analüüsiüksus, mille peamiseks ülesandeks on pakkuda analüüside ja uuringute abil tuge rahvusringhäälingu tele- ja raadioprogrammidele.
Samuti kogub uuringukeskus teavet televisiooni, raadio ja uue meedia arengu kohta Eestis.

Elanikkonna meediaküsitlused
Igal aastal viib Eesti Rahvusringhääling koostöös mõne Eesti uuringufirmaga läbi esindusliku meediauuringu, kus osaleb umbes 1000 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat. Muuhulgas hindab uuring elanikkonna ootusi avalik-õiguslikule ringhäälingule, rahulolu ERR poolt pakutavate teenustega jms.

 

* * *

Loe lisaks: Andres Jõesaare doktoritöö "EU media policy and survival of public service broadcasting in Estonia 1994-2010" (Euroopa Liidu meediapoliitika ja Eesti avalik-õigusliku ringhäälingu toimetulek 1994-2010) 

Media for the minorities: Russian language media in Estonia 1990–2012

Väikeste rahvusriikide ekraanimeedia suured väljakutsed (Andres Jõesaare ettekanne 2012. aasta meediakonverentsil)

Media for the Minorities: Russian language media in Estonia 1990-2012

The Undercurrents of Estonian Broadcasting Regulation, 1992–2014

Andres Jõesaar: Telekanalite vaadatavus Eestis enne ja pärast 28. septembrit 

One Country, Two Polarised Audiences: Estonia and the Deficiency of the Audiovisual Media Services Directive

 

Meediauuringute osakonna juhataja
Andres Jõesaar
Tel. 611 4058
andres.joesaar@err.ee

Analüütik
Kadri Tartlan
Tel. 628 4085
kadri.tartlan@err.ee