Telestuudiod ja -tehnika


Liikuvad ülekandejaamad

- HD (kuni 1080i) ülekandejaam „Iris“ kuni 16 kaameraga
- SD (576i) ülekandejaam „Magnolia“ kuni 6 kaameraga


Kantav võttetehnika

Kaamerakomplektid
- HD ja SD XDCam (Sony PMW500, PMW300 või PDW530P)
- Sony NEX FS700 kaamerad koos Zeiss objektiividega (18mm, 35mm, 85mm)

Objektiivid kaameratele (HD ja SD objektiivid)
- Lainurk objektiivid (Canon, Fujinon (sh. x4,5, x4,7, x6 jm.)
- Teleobjektiivid (Canon, Fujinon (sh. 22x, 40x, 75x, 86x)

Valgustusaparatuur
- fresnel punktvalgustid (sh. Desisti 0,5kW, 2kW, Arri 1kW)
- hajuvvalgustid (sh. KinoFlo 4-bank 60cm/120cm, Arri 1kW)
- päevavalguslampidega (HMI) valgustid (Arri 575W/4kW/6kW, FilmGear 1,2kW)
- akulambid (LitePanels CROMA, Zylight Z90)
- peegeldajad, valguspiirajad (flag’id)
- erinevas mõõdus statiive (C-stand jm) ja statiivikinnitusi (GripHead, Clamp jm)
- Reflecmedia ChromaKey komplektid
- LED valgustid (LitePanels Astra 1x1, RGB par’id jm)
- erinevas mõõdus trassid

Heliaparatuur
- ENG helipuldid (SQN 4SN)
- suunamikrofonide komplektid- rinnamikrofonid (Sennheiser, DPA)
- kondensaatormikrofonid (Sennheiser)
- helisalvestuspuldid (SoundDevice 788T)
- raadiomikrofonide komplektid (Lectrosonics)

Videomontaažikomplektid
- portatiivsed mittelineaarmontaaži komplektid
- mittelineaarmontaaži komplektid (AVID)
- lineaarmontaaži komplektid

1. stuudio 280 m²

- 5 HD kaamerat (LDK)
- kaamera-kraana: JimmyJib Triangle, 3m (võimalik pikendada kuni 9m)
- videomikser (GV Kayak)
- tiitrimasin
- serverid
- internet
- videoprojektor ja ekraan
- dekoratsiooni uks: 280 x 370

Valgus
- valguspargi koguvõimsus: 100kW
- juhitavad punktvalgustid: 70%
- mittejuhitavad hajuvvalgustid: 30%
- reguleeritavad seinapistikud: 4-6 kW
- täiendava voolu võimsus: 3 x 63A
- efektvalgustid Robe Colorspot, Robin LED Wash või TL gigabar’id

4. stuudio 390 m²

- 6 HD kaamerat (LDK)
- kaamera-kraana: JimmyJib Triangle, 3m (võimalik pikendada kuni 9m)
- videomikser (GV Kayak)
- tiitrimasin
- internet
- videoprojektor ja -ekraan
- dekoratsiooni uks 330 x 330

Valgus

- valguspargi koguvõimsus: 140 kW
- juhitavad punktvalgustid: 75%
- mittejuhitavad hajuvvalgustid: 25%
- reguleeritavad seinapistikud: 4-6 kW
- täindava voolu võimalus: 3 x 63 A
- efektvalgustid Robe Colorspot, Robin LED Wash või TL gigabar’id 

Kontakt: asetootmisjuht Mihkel Robam

tel 6284607 
mihkel.robam@err.ee
teenus@err.ee

Teleoperaatorite kutsete andmine

• TAOTLETAVAD KUTSED JA KUTSESTANDARDID 
Teleoperaator, tase 4
Välioperaator, tase 5
Juhtoperaator, tase 6
Operaator-lavastaja, tase 6

ERR'il on kutsete väljastamise õigus kuni 20.05.2019

• KUTSE ANDMISE KORD
Teleoperaatori kutsete andmise kord (kehtib alates 21.05.2014)

• KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS

ERR kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmised institutsioonid ja isikud:

1) Tööandjate esindajad
Eesti Rahvusringhääling, Hendrik Reindla
Eesti Rahvusringhääling, Mihkel Robam
Balti Video OÜ, Raivo Suviste
Downtown Pictures OÜ, Ove Musting

2) Töötajate/spetsialistide esindajad
Tegevoperaator, Andres Suurevälja
Tegevoperaator, Ergo Treier
Režissöör, Rene Vilbre

3) Koolitajate esindajad
Tallinna Polütehnikum, Ivar Murel

• KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA TAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

Eeltingimused:

1. Haridust tõendava(te) dokumendi (või dokumentide) koopia(d)
2. Täienduskoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendava(te) dokumendi (või dokumentide) koopia(d)
3. Vabas vormis CV (elulookirjeldus sealhulgas varasema teleoperaatoritöö tegevuse kirjeldusega) või Teleoperaator, tase 4 kutsestandardile vastava tasemeõppe läbimine kui taotletakse Teleoperaator, tase 4 kutsetaset

Varasema teleoperaatoritöö tegevuse kirjeldus peab sisaldama nimekirja kutse taotleja olulisematest teleoperaatoritöödest (nende olemasolul). Võimalusel palume lisada ka videomaterjale kutse taotleja poolt tehtud varasematest teleoperaatoritöödest.

Lisaks tuleb kutse taotlemiseks esitada:

1. Vabas vormis avaldus kus on ära märgitud soovitud kutse ja kutse taotleja andmed (v.a. kutsestandardile vastava tasemeõppe läbimisel)
2. Koopia isikut tõendavast dokumendist (v.a. kutsestandardile vastava tasemeõppe läbimisel)

Kõik nõutud materjalid tuleb saata HILJEMALT 1. OKTOOBRIKS K.A. e-posti aadressile mihkel.robam@err.ee. Esitatavad failid peavad olema salvestatud nimetustega "perekonnanimi_eesnimi_faili sisule viitav märksõna". Mahukamad failid on võimalik üles laadida ERR'i veebikeskkonda, vastavad juhised saadame peale taotluse esitamist.

Hiljemalt 3. Oktoobriks k.a. antakse igale taotlejale e-posti teel teada taotluse kättesaamisest ning positiivse taotluse korral kutseeksami toimumise aeg ja koht. Seejärel tuleb tasuda kutse taotlemise tasu 84 EUR (sh. käibemaks) Eesti Rahvusringhäälingu pangakontole hiljemalt 5. Oktoobriks k.a. (Swedbank: EE682200221001183488; SEB Pank: EE841010052037198004). Pangaülekande selgitusse palume kirjutada taotleja nimi ning "Teleoperaatori kutseeksami tasu"). Makse teostamisel tuleb saata maksekorraldus e-posti aadressile mihkel.robam@err.ee. Osavõtutasu maksmisest on vabastatud Eesti Rahvusringhäälingu koosseisulised töötajad.

• KUTSEEKSAMI HINDAMINE

Kutsekomisjon määrab hindamiskomisjoni, kes hindab kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele.

Taotleja teostab praktilise teleoperaatoritöö eksami ning hindamiskomisjon hindab taotlejaid anonüümselt arvesse võttes ainult teleoperaatoritöö kutseeksami tulemust. Hindamine toimub 10-palli süsteemis, kus kutseeksami edukalt läbimise määraks on 7,1 palli.

Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuste protokolli kutsekomisjonile, kes otsustab kutse andmise iga taotleja kohta eraldi. Kutseeksami edukalt sooritanuile väljastatakse teleoperaatori kutsetunnistus, mis kehtib 4 aastat.

Kutsekoja kodulehe aadress: http://kutsekoda.ee/et/index
Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister
Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused


Lisainfo:
Mihkel Robam
tel 628 4607, mihkel.robam@err.ee