Seadus ja arengukavad

Rahvusringhäälingu tegevus lähtub Eesti Rahvusringhäälingu seadusest, millega on muuhulgas sätestatud ERR-i tegevuse eesmärgid ja ülesanded.

Eesmärke täpsustatakse iga aasta alguses järgnevateks 1+3 aastaks nõukogu poolt kinnitatava arengukavaga. Arengukavast lähtuvalt peab ERR läbirääkimisi riigieelarvelise rahastamise osas. Saavutatud rahastamiskokkuleppe raames täidetavad eesmärgid täpsustatakse omakorda aastaeelarve dokumendis, mis reeglina kinnitatakse nõukogu poolt eelneva aasta lõpul.

vt. ka ERR planeerimise ja aruandluse protsessikaart

vt. ka Eelarved ja aruanded

vt. ka Eesti Rahvusringhäälingu riigihangete kord