Ametiisikute palgaandmed


Vastavalt Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 20 lõikele 2 makstakse nõukogu liikmetele tasu kahe kuupalga alammäära ulatuses kuus, nõukogu esimehele kolme kuupalga alammäära ulatuses kuus.
2016. aastal on kuupalga alammäär 430 eurot.

ERR-i juhatuse liikmete tasud 2016. a:

Margus Allikmaa 4538 eurot
Joel Sarv 3840 eurot
Ainar Ruussaar 3848 eurot 

Ametiisikute palgaandmed 2016