Ametiisikute palgaandmed


Vastavalt Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 20 lõikele 2 makstakse nõukogu liikmetele tasu kahe kuupalga alammäära ulatuses kuus, nõukogu esimehele kolme kuupalga alammäära ulatuses kuus.
2017. aastal on kuupalga alammäär 470 eurot.

ERR-i juhatuse liikmete tasud 2017. a:

Erik Roose 5000 eurot
Urmas Oru 4400 eurot
Riina Rõõmus 4400 eurot
Joel Sarv 4400 eurot 

Ametiisikute palgaandmed 2016