Eesti Rahvusringhäälingu arhiivid on oluline osa eesti rahva ajaloolisest mälust ja kultuuriidentiteedist.

Heli-, video- ja filmi-, foto- ja dokumendiarhiivides talletatakse sadu tuhandeid säilikuid, mida saab kasutada uute saadete loomisel ja programmide mitmekesistamisel, suurendades nende sisulist väärtust ja huvitavust ning tõstes kvaliteeti.

ERR-i arhiivides on erinevatel kandjatel kümneid tuhandeid tunde filmi- ja video-materjali ning helidokumente; sadu tuhandeid analoog- ja digifotosid, slaide, negatiive ja tekstidokumente.
 

Loe siit, kuidas on võimalik endale mõne saate/salvestise koopiat tellida >>

ERR-i arhiivide riiulitel leidub lõputult materjale